Vindmøller i Lillesand?

Leserinnlegg av 3. kandidat Otto Randøy.
Det er mange gode grunner til å bygge vindmøller. De vil kunne produsere strøm fra fornybare ressurser, til priser som ikke er umulige. Men i likhet med det meste annet, medfører de også ulemper for noen.

Otto Randøy. Foto: Berit Skovli
Otto Randøy. Foto: Berit Skovli
I prosjektet som nå pågår, der Havgul er pådriver, har mange av grunneierne uttrykt stor motvilje. Støy, beslaglegging av grunn og visuell “forurensning” er vel de viktigste punktene.
I Kristelig Folkeparti mener vi at kommunen må stille seg på grunneiernes side i prosessen.
Havgul har sterke egeninteresser i å få prosjektet godkjent. NVE har vel få av oss direkte
erfaringer med, men ut fra det vi leser om andre prosjekter ser de ut til å være dårlige forsvarere
av grunneieres og lokalsamfunns interesser. Vi mener derfor at for å prøve å få balanse mellom
partene, skal kommunen være med og styrke grunneiernes posisjon.
Vi ser også at kommunen og grunneierne på en del punkter har sammenfallende interesser. Å
få en vindmøllepark som blokkerer for mye annen tenkelig utvikling, er langt fra ønskelig.
Dette betyr ikke at vi sier nei til enhver oppsetting av vindmøller. Hvis løsninger og tilbud skulle
vise seg å komme godt ut, er det interessant. Men pr nå står vi med skepsis og ønsker å gjøre
grunneier-siden sterk i forhandlingene.
For KrFs gruppe og listekandidater
Otto Randøy

 


Publisert

i

av

Stikkord: