Viktig å lytte til eldrerådet

Leserinnlegg av KrFs bystyrerepresentanter i etterkant av bystyrets debatt om eldrerådets reglement onsdag 11. februar. Bystyret vedtok administrasjonens forslag, uten å ta hensyn til hva eldrerådet selv ønsket å ha med i reglementet.

Foto: Lillesands-Posten
Foto: Lillesands-Posten

Leserinnlegg i Lillesands-Posten 17.2.2015

Bystyret vedtok onsdag 11. februar et etterspurt reglement for eldrerådet, og overraskende nok vekket saken mye debatt. Eldrerådet har vært opptatt av å få på plass et reglement som blant annet klargjør oppgaver og mandat. Bystyret vedtok imidlertid administrasjonens forslag, uten å ta hensyn til hva eldrerådet selv ønsket å ha med i reglementet, på tross av at eldrerådet hadde sendt skriftlig innspill til alle partier på forhånd.

KrF fremmet to forslag for å prøve å imøtekomme eldrerådets ønske om å bli bedre involvert i plansaker og at innstillingene fra eldrerådet skal synliggjøres gjennom saksprosessen. Men det var kun KrFs bystyrerepresentanter som stemte for dette.

Pensjonistpartiets Arnt Helleren gikk til og med opp i talerstolen og mente at eldrerådet var «en interesseorganisasjon». Flere bystyrerepresentanter raljerte over eldrerådet og satte dette rådet opp mot andre råd. Fakta er at kommunale eldreråd har en egen lov, eldrerådslova, som blant annet stadfester at «Eldrerådet skal ha til handsaming alle saker som gjeld levekåra for eldre.» og at «eldrerådet er eit rådgjevande organ for kommunen.». Ikke en interesseorganisasjon, men et rådgivende organ for kommunen og for bystyret. Derfor var det viktig for KrF å behandle saken godt, og våre forslag var i tråd med det som allerede er lovfestet i eldrerådslova.

I eldrerådet sitter representanter fra kommunens pensjonistforeninger i tillegg til noen eldre representanter fra bystyrets partier. Deres stemme er viktig, og vil være viktig for KrF å lytte til også fremover. Derfor beklager vi at øvrige partier i bystyret ikke ønsket å gå eldrerådet i møte, for å få et reglement som var mer i samsvar med hva de ønsket.

Andreas Brovig
Ingebjørg Ribe Rudihagen
Bystyrerepresentanter KrF

 

 


Publisert

i

av

Stikkord: