Verdighetsgarantien må etterleves

eldre

Dette er et leserinnlegg av Andreas Brovig, ordførerkandidat på listen til kommunevalget. Publisert i Lillesands-Posten 30.08.2011.

Lillesand KrF vil sikre god kvalitet i eldreomsorgen ved at innbyggere som trenger tjenester får dette i samsvar med KrFs verdighetsgaranti. Alle som trenger sykehjemsplass må få det. En verdig alderdom handler om å få leve sitt liv med trygghet og innhold.

KrF var drivkraften bak «verdighetsgarantien». Vi er glad for at den ble vedtatt i et forlik på Stortinget. Men regjeringen har ikke gitt eldre bedre rettigheter. De har heller ikke gitt kommunene pengene som skal til for å oppfylle verdighetsgarantien. Dette har KrFs partileder Knut Arild Hareide purret på i brev til statsminister Jens Stoltenberg. KrF har sendt et ”inkassovarsel” på vegne av pleietrengende eldre.

I Lillesand ønsker vi å tilrettelegge for at eldre som ønsker det kan bo i sitt hjem lengst mulig. Vi vil stimulere til frivillig innsats og samarbeid for gode kulturtilbud samt sørge for et godt dagtilbud for eldre. KrF vil arbeide for å videreføre en god kvalitet i eldreomsorgen gjennom ansattes fagkompetanse, tilbakemeldinger fra brukerne (brukerundersøkelser), og samarbeid med eldrerådet.

Verdighetsgarantien stiller store krav til kommunene og det vil være naturlig for oss å følge det opp lokalt i Lillesand, men det er ikke bare kommunens ansvar å se til at garantien etterleves. Vi forventer at regjeringen sikrer løftene til de eldre, ved å sende mer penger til kommunene.

Andreas Brovig
Ordførerkandidat Lillesand KrF

 


Publisert

i

av

Stikkord: