Velkommen til Kristelig Folkeparti i Lillesand

Kristelig Folkeparti i Lillesand vil arbeide for at kommunens innbyggere har gode livsvilkår. Vi vil sikre god kvalitet i eldreomsorgen, gode oppvekstvilkår for barn og unge, bidra til å utvikle kultur- og foreningsliv og være med på å stimulere boligbygging og sysselsetting.

Vi er partiet som bygger vår politikk på et kristent verdigrunnlag og en kristendemokratisk ideologi. Vårt verdigrunnlag har sin forankring i det kristne menneskesynet, nestekjærligheten og forvalteransvaret.

Vår politikk vil fokusere på hvert enkeltmenneskes muligheter til å leve godt i kommunen. Målet er at innbyggerne opplever trivsel og trygghet i hverdagen.

Vi ser denne websiden som en anledning til å få en bedre kontakt med Lillesands befolkning. Ta gjerne kontakt med oss for å diskutere vår politikk eller om du ønsker å bli medlem i partiet.