Veiselskapet til Kjerlingland

Leserinnlegg 26.05.2015

DSC_0058

Regjeringen har presentert spennende planer for fremtidens veiutbygging. Utbygging av lange sammenhengende strekninger som håndteres av et eget statlig veiselskap er noe helt nytt i Norge, og på lik linje med regjeringen tror vi at dette vil gi mer kostnadseffektiv og raskere veiutbygging. Sørlandet er den store vinneren i og med at vi får firefelts motorvei både til Stavanger og til Oslo.

Kampen om hvor det nye veiselskapet skal etableres er i full gang. Det vil på mange måter være naturlig å plassere det på Sørlandet, ikke minst med tanke på de gode erfaringene vi har fra byggingen av E18 Grimstad-Kristiansand. Sørlandet vil også være i fokus for kommende års utbygging. Nærhet til prosjektene og det lokale kompetansemiljøet vil være viktig.

Etter vår oppfatning er Sørlandet forholdsvis enige om at dersom veiselskapet skal plasseres i vår region, så må det være i Kristiansandsregionen. Kristiansand kommune er aktiv i denne prosessen, og nylig har også Lillesand kommune meldt sin interesse. Som del av et felles bo- og arbeidsmarked vil det ha mindre å bety om plasseringen er innenfor Kristiansands kommunegrenser, eller rett utenfor.

Kjerlingland-området i Lillesand kommune fremstår for oss som kanskje det aller beste alternativet akkurat nå, kun noen minutters kjøreavstand ifra Sørlandsparken. Her er store arealer som er ferdig regulert til offentlig formål, i direkte nærhet til Kjevik og lett tilgjengelige med både bil og kollektivtrafikk. Området ligger rett ved nye E18, hvor erfaringene fra OPS-prosjektet har vært med på å danne grunnlag for det nye veiselskapet. En plassering på Kjerlingland i Lillesand vil altså ikke bare være praktisk, men også ha en fin symbolsk verdi.

 

Jorunn Elisabet Gleditsch Lossius, ordførerkandidat Lillesand KrF

Andreas Brovig, gruppeleder og 2. kandidat Lillesand KrF


av

Stikkord: