Veiselskapet til Kjerlingland

Leserinnlegg 26.05.2015

DSC_0058

Regjeringen har presentert spennende planer for fremtidens veiutbygging. Utbygging av lange sammenhengende strekninger som håndteres av et eget statlig veiselskap er noe helt nytt i Norge, og på lik linje med regjeringen tror vi at dette vil gi mer kostnadseffektiv og raskere veiutbygging. Sørlandet er den store vinneren i og med at vi får firefelts motorvei både til Stavanger og til Oslo.

Kampen om hvor det nye veiselskapet skal etableres er i full gang. Det vil på mange måter være naturlig å plassere det på Sørlandet, ikke minst med tanke på de gode erfaringene vi har fra byggingen av E18 Grimstad-Kristiansand. Sørlandet vil også være i fokus for kommende års utbygging. Nærhet til prosjektene og det lokale kompetansemiljøet vil være viktig.

Etter vår oppfatning er Sørlandet forholdsvis enige om at dersom veiselskapet skal plasseres i vår region, så må det være i Kristiansandsregionen. Kristiansand kommune er aktiv i denne prosessen, og nylig har også Lillesand kommune meldt sin interesse. Som del av et felles bo- og arbeidsmarked vil det ha mindre å bety om plasseringen er innenfor Kristiansands kommunegrenser, eller rett utenfor.

Kjerlingland-området i Lillesand kommune fremstår for oss som kanskje det aller beste alternativet akkurat nå, kun noen minutters kjøreavstand ifra Sørlandsparken. Her er store arealer som er ferdig regulert til offentlig formål, i direkte nærhet til Kjevik og lett tilgjengelige med både bil og kollektivtrafikk. Området ligger rett ved nye E18, hvor erfaringene fra OPS-prosjektet har vært med på å danne grunnlag for det nye veiselskapet. En plassering på Kjerlingland i Lillesand vil altså ikke bare være praktisk, men også ha en fin symbolsk verdi.

 

Jorunn Elisabet Gleditsch Lossius, ordførerkandidat Lillesand KrF

Andreas Brovig, gruppeleder og 2. kandidat Lillesand KrF