Valgfrihet for småbarnsfamilier

Leserinnlegg: Noe av det aller viktigste vi som lokalsamfunn kan gjøre er å legge til rette for at barna våre får en trygg og god oppvekst. En god barndom varer hele livet!
Familien er det mest grunnleggende fellesskapet i samfunnet, og solide og sterke familier er en forutsetning for at barn og unge skal få en best mulig oppvekst. Dette er det ikke bare politikernes oppgave å få til, men vi har også et ansvar for å bidra med ulike gode tiltak.

Så vet vi at barn er forskjellige, familier er forskjellige, og vi har ulike behov og ønsker for livene våre. Lillesand KrF mener at kommunens rolle er å støtte opp om familiene og ikke styre dem. Vi vil gi flere familier muligheten til å gjøre de valgene de mener er gode for seg og sin familie. Derfor er vi opptatt av valgfrihet, fleksibilitet og mangfold:
JA, til nok barnehageplasser, og barnehager med høy kvalitet, nok voksenfang og tilstrekkelig med pedagoger. Men også; JA til muligheten til å velge litt annerledes de første årene av barnas liv!

Lillesand KrF ønsker derfor å innføre lokal kontantstøtte for 2-åringer. De færreste familier vil nok benytte seg av et slikt tilbud, men for de som kjenner at 2 –åringen av ulike grunner ikke er helt moden for barnehagen, eller som erfarer at hverdagen med flere små barn ikke går helt i hop uten at far eller mor er mer hjemme, så er dette et kjærkomment tilbud som kan «lette trykket» og øke livskvaliteten for familien som helhet.

Lokal kontantstøtte koster også kommunene mindre enn en barnehageplass. Og andre kommuner på Sørlandet, eksempelvis Kristiansand og Søgne har veldig gode erfaringer med å ha innført denne ordningen.
Lillesand KrF har tillit til familiene. Derfor vil gi dem reell valgfrihet i en av livets viktigste og mest sårbare faser.

Jorunn Elisabet Gleditsch Lossius

Ordførerkandidat Lillesand KrF

DSC_0074

Leserinnlegg til Lillesands-Posten 25.08.2015


Publisert

i

,

av

Stikkord: