Valgfrihet for småbarnsfamiliene

Foto: Berit Skovli
Foto: Berit Skovli

Leserinnlegg til Lillesands-Posten av Ingebjørg Ribe Rudihagen, 2. kandidat for Lillesand KrF.

Det er gledelig, men også utfordrende å få barn. Hverdagen skal gå opp.
Mer penger eller mer tid? Svaret fra småbarnsfamiliene er krystallklart: Mer tid står høyt på ønskelisten både for foreldre og barn.
Moderne familier trenger valgfrihet og fleksible løsninger – slik at de kan finne sin egen vei ut av tidsklemma. Både menn og kvinner etterspør ordninger som gjør det mulig å kombinere arbeid utenfor hjemmet med omsorg for barn.  Barn bør ikke være en salderingspost, men sikres trygge rammer og tid med foreldrene.
Samfunnets krav om effektivitet og produktivitet styrer utviklingen, mens barn ofte omtales som noe positivt så lenge de ikke hemmer foreldrenes innsats i arbeidslivet. Vi i KrF mener det blir grunnleggende feil når hovedspørsmålet er om et barn bidrar positivt til nasjonalregnskapet eller ikke. Hvert barn er unikt og uendelig mye verd, uansett.
Et samfunn som er bra for barna, er et samfunn der foreldrenes hovedansvar for barnas oppdragelse er selvsagt.  Et samfunn der foreldre gis reell valgfrihet og mulighet til å tilpasse sin tid til barnas behov. KrF vil ha et samfunn som også er på barnas premisser. Det som er bra for barna er bra for alle.
Dette ble uttalt på KrFs Landsmøte og det utfordrer også Lillesand kommune til å tenke gjennom hvordan vi kan legge til rette for et enda mer barnevennelig samfunn. Gode oppvekstvilkår forutsetter at foreldrene gis mulighet for fleksibilitet i omsorgsløsninger og i arbeidslivet, samtidig som vi må sikre god kvalitet i barnehagene.
Jeg ønsker at Lillesand kommune:
• går foran som en fleksibel og familievennelig arbeidsgiver
• gir tilbud om barnehageplass med god kvalitet
• tilbyr alle som ønsker det, gratis samlivskurs
• tilbyr alle som ønsker det, foreldreveiledningskurs
• har økt satsing på samlivstiltak og avlastningstilbud for familier med barn med spesielle behov
• skal sikre full barnevernsdekning. Dette innebærer nok behandlingskapasitet i det kommunale barnevernet, nok fosterhjemsplasser og institusjonsplasser til å gi alle barn et tilbud tilpasset tilstrekkelig antall tilsynsførere, samt rett til ettervern fram til 23 år for unge med tiltak etter barnevernsloven.
Ingebjørg Ribe Rudihagen
2. kandidat på Lillesand KrFs liste til kommunevalget

Publisert

i

av

Stikkord: