Valgets kvaler

Hvem skal jeg stemme på i kommunevalget? Hvilket parti gjør mest for barn og unge, for de eldre, for frivilligheten? For de syke? Hvem har størst hjerterom for hva?

Jeg har møtt mennesker i sommer som med et snev av politikerforakt hvor de synes politikere er for opptatt av stakittgjerder, en mur på Fossbekk osv. For de det gjelder er dette alvorlig nok, men som Krf’er har jeg stor sans for en helhetlig samfunnstenkning. Og det er også vårt ansvar som politikere.

I vårt partiprogram som er i ferd med å bli delt ut i postkassene vil du se hva KrF i Lillesand er opptatt av. Vi har der listet opp flere av de viktigste saker som vi vil arbeide aktivt for i kommende periode. Der er verken stakittgjerder eller «berlinmuren» nevnt. Men det vi har nevnt er blant mye annet «Hjerterom for eldre». De som i dag er blitt eldre og som gikk foran oss og bygget opp det samfunn vi i dag alle nyter godt av, fortjener en ekstra innsats og oppmerksomhet. KrF ser det som spesielt viktig at vi som samfunn og frivillighet legger forholdene til rette for de eldre, enten de bor hjemme eller på institusjon. Eller i ett borettslag for de over 60 år. Denne unike idéen med et hjem i et større fellesskap gir en trygghet og trivsel de kanskje ville mangle i et stort hus med en stor tomt, og hele tiden måtte være avhengig av andre. Her kan de fortsette å bo i eget hjem likevel hvor andre maler og steller haven. Som styreleder i Dovrehei Borettslag, ser jeg hver dag hvordan eldre trives sammen med andre over 60 år i et større fellesskap. Men jeg ser også at andre eldre og syke på institusjon trenger en større oppmerksomhet fra pleiere og frivillige hvor kommunen har som plikt å legge forholdene til rette for en verdig alderdom også der.

Derfor jobber vi hver dag helt konkret for at Dovreområdet og området ved Høvågheimen utvikles til fremtidens helsesenter, med komplett tilbud for syke, yngre eldre og eldre i borettslag med sosiale møtesteder og adgang til grøntområder og park. Hver dag jobber vi for at borettslaget må utvides på Dovre. Fokus på faglig kvalitet og brukermedvirkning, sikre nok sykehjemsplasser og behandlingstilbud og styrke hverdagsrehabiliteringen er minst like viktig. Å styrke kommunens hjemmebaserte tjenester slik at flere kan bo hjemme i en verdig alderdom er også en hovedsak for KrFs arbeide i kommende periode. For KrF vil det være viktig å være med på utviklingen av velferdsteknologi.

Hva med barn og unge, kirke og menighetsliv, klimautfordringene og frivillighetsarbeidet? Jo da, utrolig viktig det også. KrF har også hjerterom for disse saker. Men denne gangen valgte jeg å løfte opp de som har bygget det samfunnet vi alle nyter godt av i dag. Blir du med å stemme inn personer som har et ekstra hjerterom for de eldre?
Bjørn Hagen
Listekandidat for KrF

DSC_0028

Leserinnlegg i Lillesands-Posten 4. september 2015


Publisert

i

,

av

Stikkord: