Uttalelse om Morialeiren

Lillesand KrF uttaler følgende:

Forholdene i Morialeiren har lenge vært kritiske for de som oppholder seg der. Koronasituasjonen har forsterket dette, og brannene den siste tiden har forverret situasjonen ytterligere. Dette er en nødsbelastning for medmennesker som både, vi som enkeltmennesker, og Norge som nasjon må bidra til å lindre. 

Lillesand KrF oppfordrer alle til å hjelpe medmennesker i nød. Det gjelder både de som lider i Morialeieren og andre som er i nød. Vi oppfordrer alle til å finne sin måte for å avhjelpe nød.

Lillesand KrF oppfordrer nå regjeringen spesielt til å bidra sterkere i forhold til innsats for dem som nå lider i Morialeiren. Vi forventer både økt innsats for dem som er i leiren, og vi forventer at regjeringen øker antallet vesentlig med hensyn til å hente flere flyktninger til Norge.

14.9. 2020

Medlemsmøte i Lillesand KrF 


Publisert

i

,

av

Stikkord: