Uten eiendomsskatt?

Dette er et leserinnlegg til Lillesands-Posten, av Otto Randøy, bystyrerepresentant og 3. kandidat på listen til kommunevalget i Lillesand 2011.

Otto Randøy. Foto: Berit Skovli
Otto Randøy. Foto: Berit Skovli
Jeg er enig med Lillesands-Postens lederartikkel fredag, i at Lillesands eiendomsskatt nå er satt opp slik at den er levelig for de fleste.
Vi kjemper likevel mot den. For en del mennesker er utslagene kraftige, naturligvis særlig hytteeiere, men også enkelte fastboende. Noen av disse utslagene har veldig lite med eiernes betalingsevne å gjøre. Jeg mener rett og slett at det blir mindre velferd av det totalt sett.
Der jeg er undrende til lederartikkelen, er når den sier “uten eiendomsskatt = kutt i tjenestetilbud” i skattens fulle omfang. Vi får ta det på våre manglende pedagogiske evner når dette synet fortsatt står. Men jeg gjør et nytt forsøk.
For det første er reduksjon i eiendomsskatt ikke det samme som netto tap for kommunen. Eiendomsskatten betyr også utgifter – ikke mye nå etter at sjauen med innføring er ferdig, men noe er det.
For det andre har vi lenge sett en systematikk på at budsjettene lages med et litt skjevt syn på inntekter og utgifter. Regnskapene gjennom flere år viser at særlig inntektene blir så mye bedre enn budsjettert, at resultatene blir sterke. Når det er en slik systematikk, mener vi det er riktig å prøve å treffe bedre med budsjettene med en gang, altså sette opp de beregnede inntektene. Å bruke dette til å ta ned eiendomsskatt, mener vi er en god prioritering. Det ville delvis føre til at gjelden blir litt høyere enn ellers, men ikke mer enn at vi aksepterer det. For det ville også føre til at kommunen måtte kjøre noe hardere på budsjettdisiplin enn det har vært gjort.
For det tredje er kommunen i vekst, langt ut over det befolkningsøkning pluss inflasjon tilsier. En god del av dette skyldes økte oppgaver som skal utføres. Vi ser likevel grunn til å holde igjen på veksten. Å øke med en prosent eller så mindre enn det administrasjonen har ønsket, men fortsatt øke, er ikke uten smerte. Men å kalle det “kutt” synes vi er karikerende og usaklig.
Ved siste budsjettbehandling var vi forresten ikke alene om å holde denne “prosenten” igjen. Det store flertallet i bystyret innså da at kommunens rammer skulle bli noe lavere enn administrasjonen hadde foreslått. Vi er for vår del svært glade for at denne økonomiske edrueligheten var til stede, og håper den fortsetter. I så måte har vi forventninger til Høyre etter valget og i kommende budsjettdebatter. At man vil prioritere å holde igjen på gjeld foran redusert eiendomsskatt nå en stund, er ikke det verste valget vi kan se for oss, selv om vi fortsetter å argumentere for at vi burde redusere skatten.
Otto Randøy
bystyrerepresentant KrF

 


Publisert

i

av

Stikkord: