Urimelig lange saksbehandlingstider

Andreas Brovig (KrF) har idag sendt en forespørsel til ordføreren om at Lillesand kommune ligger helt på Norgestoppen når det gjelder lang saksbehandlingstid for byggesaker. Han spør blant annet om hvordan håndterer kommunen denne situasjonen, og hva blir gjort for å sikre at saksbehandlingstidene kan gå kraftig ned?

Foto: Lillesands-Posten
Foto: Lillesands-Posten

Lillesand 27.03.2014

Forespørsel til bystyret om saksbehandlingstider for byggesaker
Jeg leser med bekymring at Lillesand kommune ligger helt på Norgestoppen når det gjelder lang saksbehandlingstid for byggesaker. I følge Nettavisen som har hentet tall fra Kostra/SSB er Lillesand på plass 7 i Norge. Lillesand blir også nevnt som en av fire kommuner som utmerker seg som mellomstore/større kommuner med uvanlig lang saksbehandlingstid. Ellers er det som regel småkommuner som sliter med å opprettholde saksbehandlingsfrister.

Mens Birkenes kommune bruker 9 dager i saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist, så bruker Lillesand 103 dager til saksbehandling. Dette er ikke akseptabelt.

Dette går ut over tjenestene til innbyggerne. En søknad som tilfredsstiller alle krav i offentlige planer må ikke ta flere måneder å behandle.

Bystyret har tidligere fått informasjon om situasjonen på byggesaksavdelingen. Dette er et viktig tema å følge opp, og Bystyret bør ha en tydelig forventning til resultater og forbedringer.

Jeg vil derfor spørre:
1. Hvordan er situasjonen på byggesaksavdelingen i dag?
2. Hva er grunnen til at Lillesand ligger så høyt på statistikken?
3. Hvordan håndterer kommunen denne situasjonen, og hva blir gjort for å sikre at saksbehandlingstidene kan gå kraftig ned?

Ber om svar i neste Bystyremøte.

Andreas Brovig
Kristelig Folkeparti

 

 


Publisert

i

av

Stikkord: