Tydelig KrF-avtrykk i budsjett 2017

Leserinnlegg av varaordfører Jorunn Elisabet Lossius, Lillesands-Posten 20/12 2016. 

Bystyret har nå vedtatt budsjett for 2017. Et budsjett KrF sammen med resten av posisjonen; H, PP og FrP, har benyttet mye tid og flid på å utarbeide.
Budsjettet vi har vedtatt legger opp til en noe mer moderat vekst enn rådmannens opprinnelige forslag, men inneholder likevel en økning på samtlige rammeområder.

I tillegg har man på investeringssiden redusert eller skjøvet på noen investeringer, ettersom det vil være mest ansvarlig å være forsiktig med låneopptak i tida som kommer, for ikke å gjøre seg uforholdsmessig sårbar for renteøkninger.

For KrFs del har det vært viktig å sikre at bemanningsnormen i barnehage blir gjeninnført; voksentetthet og nok pedagoger er helt avgjørende for kvaliteten i barnehagene våre.
Vi har også sikret at Enhet for tverrfaglig helse har fått styrket sitt budsjett; et godt helsesøstertilbud både på helsestasjonen og i skole er den beste forsikringen for at barn-og unges ulike utfordringer kan oppdages i en tidlig fase og møtes med nødvendige tiltak og hjelp. Vi har også fått styrket Barnehage og Enhet for tverrfaglig helse med henholdsvis 1 og 5 millioner sammenlignet med forslaget som først ble lagt frem i formannskapet. Dette er midler som går direkte til forebyggende arbeid for våre minste og svakeste.

Videre har vi også forsikret oss om at støtte til  barne- og ungdomsarbeid, i form av UNG og PUSH, blir videreført. Dette er relativt små midler som utløser så umåtelig mye godt engasjement både fra frivillige og fra ungdommene selv, og handler om å legge til rette for alternative og rusfrie ungdomsmiljø. KrF har også sikret at støtten til antimobbearbeid i skolen, MOT, videreføres,  og at ungdomsskolene får støtte til Polen tur – begge deler er viktig holdningsskapende arbeid som krever kontinuitet og at vi ser «de lange linjene» for at vi skal lykkes.

Alt i alt så har bystyret nå vedtatt et solid og fremtidsrettet budsjett, med mange gode KrF gjennomslag i form av et sterkt fokus på barn og unge, og på tidlig innsats.

Jorunn Gleditsch Lossius,
Lillesand KrF


Publisert

i

,

av

Stikkord: