Tolketjenester for bedre møter og integrasjon

Resolusjon vedtatt av KrF Lillesands Årsmøte 1.2.16:

Vi noterer oss med glede at Lillesand kommune etter forslag fra KrF har fått i stand en ordning hvor alle små barn i flyktningmottak har barnehageplass. Nå ber vi om at foreldrene til barna må bli bedre inkludert i møter, ved at kommunen for eksempel tilbyr og dekker tolketjenester på møter der foreldre er inkludert.

Tolketjenester vil ikke bare være en hjelp til innvandrerforeldre men også gi plass for, i etterkant av møtene, en mulighet til samtale mellom barnas foreldre som kan bidra til bedre integrering og et godt fellesskap. Dette gjelder ikke bare barnehagene men også foreldreutvalg og andre foreldremøter i grunnskolen.

KrF vil at Lillesand kommune skal ta et større ansvar for å få til de gode møtene, og se på muligheter for å få til en ordning med tolketjenester. Muligens i samarbeid med frivilligsentralen, eller ved å søke om prosjektmidler til et prøveprosjekt.


av

Stikkord: