Til jenter i alle aldre – bruk stemmeretten

Leserinnlegg av bystyrerepresentant Ingebjørg Ribe Rudihagen (KrF) på den internasjonale kvinnedagen 2013. Publisert i Lillesands-Posten og Fædrelandsvennen 8. mars.

Tenk, 11. juli er det 100 år siden vi kvinner fikk stemmerett. Vi kjenner til mye av den kampen som den gang ble kjempet av modige kvinner med ukuelig vilje og pågangsmot. I dag, tar vi kvinner vår stemmerett for gitt.

Likevel så leser jeg i Aftenposten, datert 1. mars 2013, at bare halvparten av kvinner i alderen 18 -21 år benyttet seg av sin stemmerett ved siste valg?!

Her gjøres dette til en kvinnesak, om maktbalansen mellom kvinne og mann. At de unge må informeres om at menn har mer penger og makt enn kvinner og hvorfor. Det er en viktig kamp. En kamp jeg har stor tillit til at unge kvinner i dag ER bevisst på.

Men det å benytte seg av sin stemmerett går på så uendelig mye mer enn det!

Hvorfor stemmer dere ikke?

Kan det tenkes at dere har mistet noe av troen på politikere? At dere ikke lengre ser at det gjør en forskjell eller har noen betydning om dere stemmer? Eller hvem dere stemmer på?

La meg utrykke meg klinkende klart. Det utgjør en STOR forskjell OM dere stemmer og HVEM dere stemmer på. Ved å la være å stemme gir dere fra dere muligheten til å påvirke hvilke verdier som skal legges til grunn for det samfunnet vi lever i, for landet vårt og for kloden vår, kort sagt; hvem som skal ha makten!

KrF er et verdiparti og har et verdigrunnlag som er unikt. Vårt verdisyn preger all KrF`s politikk og forplikter oss til en radikal omsorg for våre medmennesker og en rettferdig forvaltning av verdens ressurser.

Her kan nevnes; kampen for å bevare vår kristen kulturarv, kampen mot sorteringssamfunn, kampen for unge barnefamiliers mulighet til valgfrihet, verdig alderdom, kampen for å ta vare på frivilligheten, kampen for mer rettferdig fordeling, både lokalt og globalt. Kampen for å ta vare på kloden vår.

Så bruk stemmeretten ved neste valg og bruk den godt. Lykke til!

 

Ingebjørg Ribe Rudihagen (KrF)

 

 


Publisert

i

av

Stikkord: