Takk Sprossa!

Jeg leste ditt innlegg om Kjetil Moes plass med glede. Vi politikere må tenke riktig om sentrum og bevaring av det unike bygningsmiljøet vi har i Lillesand.  Som du sier: «Lillesand sentrum er ikke stort, derfor er det veldig sårbart når nye bygg skal reises.»
Sentrum er hjerte i kommunen. Sentrum må igjen bli møteplassen for mennesker inkludert barn og unge. Sentrum må fylles av åpne grønne plasser – ikke parkerte biler som idag. Arealene må knyttes sammen slik at barn og voksne kan gå og sykle trygt mellom disse.
Handel er viktig, men like viktig fremover er spisesteder, tjenestetilbud og kulturarenaer. For å fylle opp sentrum med mennesker trenger vi arbeidsplasser, det betyr i dag kontorer.
Jeg gleder meg til å få gågata pent opparbeid til et gatemiljø verdig en unik sørlandsby. Senere må vi se på strandadgang fra Beddingen til Kokkenes.
KrF ønsker å prioritere sentrum høyere slik at vi både bevarer og utvikler vår unike bebyggelse. Her må handelsstand, gårdeiere og politikere trekke og tenke sammen. Vi er allerede på overtid!
Hilsen Oddvar Espegren
KrF Lillesand

av

Stikkord: