Stem med hjertet

Leserinnlegg av 1. kandidat Andreas Brovig.
Når du skal velge hvilket parti du skal stemme på i høstens valg er det viktig å se på grunnverdiene og ideologien til partiet.

Når man leser programmer og følger med i debattene kan det virke som at mange partier står for de samme sakene. Og selvfølgelig har de ulike partiene saker til felles. Men det er en forskjell på verdigrunnlaget til de enkelte partiene.
Kristelig Folkeparti tar utgangspunkt i de kristne verdiene som har vært med på å forme samfunnet vårt, når vi lager politikk. Vi prøver å se de ulike sakene ut ifra hva som er det beste for de menneskene som ulike avgjørelser påvirker.  Derfor har vi slagordet “Menneskeverd i sentrum” i valget. Vi ønsker å arbeide for et varmere samfunn med kristne verdier. Vi kjemper for menneskeverd og retten til liv, for omsorg og solidaritet med våre medmennesker og for å forvalte ressurser og miljø.
Stem med hjertet, stem KrF!
Andreas Brovig
1. kandidat Lillesand KrF

 


Publisert

i

av

Stikkord: