Spørsmål om veiåpning

Ingebjørg Ribe Rudihagen (KrF) har stilt et spørsmål til ordfører Arne Thomassen om åpning av den stengte veien ved Møglestu. Svar vil bli gitt i bystyrets møte 28. mars 2012.

bil2

Spørsmål til ordfører Arne Thomassen

Det er et stort engasjement blant våre velgere, men også blant Lillesands innbyggere generelt, når det gjelder gjenåpning av Rv 402, fra Viadukten opp til Møglestu.
Den er pr i dag stengt, men vedtatt at den skal åpnes.
Hva er status pr i dag?
Hvor langt i prosessen har man kommet og hvordan er videre framdrift?
Ønsker svar på dette i bystyret 28.03.12

Mvh
Ingebjørg Ribe Rudihagen
på vegne av KrF Lillesand

 


Publisert

i

av

Stikkord: