Skal vi ha helårs gågate?

Leserinnlegg av Andreas Brovig, KrF. Bystyret skal i kommende møte ta stilling til om vi skal ha helårs gågate i sentrum. Saken vekker stort engasjement hos mange, og det er delte meninger. Min største frykt er at vi ender opp med løsningen vi har i dag, en kunstig stengt bilvei uten tilrettelegging for myke trafikanter.

Enten må vi stenge sentrumsområdet for biltrafikk permanent, og tilpasse området til gående og folk som vil oppholde seg i hele området. Eller må vi tillate biltrafikk og gjøre det så bra som mulig for myke trafikanter.

Dagens løsning hvor gatene er stengt deler av året, men det fortsatt er asfaltert bilvei med fortau er ikke spesielt trivelig for gående og innbyr ikke til å bruke gaterommet.

Med benker, gress og trær, kunst, kanskje steinlegging og hvorfor ikke en fontene, som fyller arealet på Emil Knudsensplass og de deler av Strandgata og Vestregate som er tiltenkt som gågate, vil området innby til både aktivitet og opphold. Det vil kunne trekke folk til sentrum, og det vil igjen være positivt for handelen i byen. Gågate vil også være den beste og tryggeste løsningen for barn som kan løpe og leke i området uten å måtte tenke på biltrafikk.

KrF ønsker grønne lunger i sentrum, og vi vil være med å skape rom for mennesker som vil bruke sentrum. Det forutsetter også at vi har gode parkeringsmuligheter, og vi er nødt til å finne en løsning for parkeringshus snart. Et vedtak om gågate er et viktig første veivalg som vi må ta for å sikre liv og aktivitet i Lillesand sentrum.

Andreas Brovig
Gruppeleder Lillesand KrF


Publisert

i

,

av

Stikkord: