Sikre skoleveier for våre barn og unge i Lillesand

Kjell Ingolf og Jorunn Elisabet
Kjell Ingolf Ropstad og Jorunn Elisabet Gleditsch Lossius

Pressemelding, Lillesand 18.08.2015

– KrF vil tidlig i kommende bystyreperiode fremme konkrete tiltak som gjør hverdagen tryggere for barn og unge som ferdes i trafikken. Blant annet ønsker vi en full gjennomgang av alle skoleveier i kommunen, basert på nye kriterier som KrF har fremmet forslag om nasjonalt.

Det lover Jorunn Elisabeth Gleditsch Lossius, ordførerkandidat for Lillesand KrF.

– KrF lanserte mandag 17. august 2015 et forslag nasjonalt, om at det utarbeides en egen Barnas transportplan, som vedtas av Stortinget i forbindelse med Nasjonal transportplan. Vi vil at det skal være obligatorisk merking av alle skolebusser, opprettes sikre soner rundt skolene og finnes regler for sikring av bussholdeplasser.

Det sier Kjell Ingolf Ropstad, stortingsrepresentant for KrF i Aust-Agder.

 

– Lillesand kommune har hatt fokus på trafikksikkerhet, og KrF er glad for at kommunen har et engasjement med Trygg Trafikk. Dette ønsker vi å følge opp videre. Samtidig mener vi at det er mer vi kan gjøre, for å øke trafikksikkerheten og da spesielt med fokus på våre barn og unge.

– Biltrafikk må holdes unna skoleområdet og i nærheten av skolene. Der det er tvingende nødvendig med biltrafikk i nærheten av skoleområdet bør fartsgrenser reduseres til 30 km/t. Ved å etablere trygge soner for elevene rundt skoler vil nærmiljøene bli tryggere for alle andre myke trafikanter. KrF vil ha en full gjennomgang av disse forholdene i kommunen.

– Ulykker skjer ved av- og påstigning av bussen. For å forebygge slike ulykker, må holdeplasser og avkjøringssteder sikres spesielt. Det kan bety spesielle fysiske tiltak, som ledegjerder, rundkjøringer eller lignende, samtidig som det må innarbeides gode rutiner som følges opp. Holdeplasser må ha en trafikksikker utforming og lokalisering. Holdeplassene for skoletransport må utformes slik at elevene i størst mulig grad slipper å krysse vegen eller slik at de har planfri gangveg.
Med fordel kan en gjennomgang av holdeplasser gjøres sammen med Råd for funksjonshemmede, og eventuelle utbedringsbehov legges inn i kommunens investeringsbudsjett for utbedringer på vei.

– I tillegg bør busser som kjører skoletransport konsekvent merkes tydelig med egne skilt bak og på sidene. Noe som kan legges inn som et anbudskrav fra transportkjøper, og det kan på sikt lovfestes. Dette vil KrF følge opp mot fylkeskommunen og via stortingsgruppa.

 

Kontaktinformasjon:

Jorunn Elisabeth Gleditsch Lossius, ordførerkandidat
Tlf. 40105123
E-post: jorunn.elisabet.lossius@gmail.com

Kjell Ingolf Ropstad, stortingsrepresentant
Tlf. 41105434
E-post: kjell.ropstad@stortinget.no


av

Stikkord: