Sentrumsutvikling

krf-lillesand

Felles leserinnlegg til Lillesands-Posten av Andreas Brovig og Oddvar Espegren, kandidater for Lillesand KrF i kommunevalget. Svar til Venstres Jens Olai Justvik.

 

Vi ser at Venstres førstekandidat Jens Olai Justvik kommenterer våre innlegg i LP som  “ullent og …en slags tannløs gode ønskers tenkning”. Vi vet ikke hvor mye erfaring Jens Olai har med ledelse av utviklingsprosjekter. Men hvis han har det burde han vite at først må en ønsket tilstand beskrives i forhold til dagens situasjon. Så må det formuleres prosjektmål som det er mulig å styre mot og som bidrar til ønsketilstanden. Deretter kan vi bli enige om konkrete resultater som skal oppnås og de aktiviteter som bør utføres. Først da kan vi vurdere kostnader og risiko.
Jens Olai savner “litt spenstig og konkret vitalitet” av KrF. Hvis han mener en liste over nye ideer vil vi tilføye: Vi politikere har ikke monopol på de gode ideer – vi tror alle i kommunen kan og bør komme med ideer og forslag til konkrete tiltak. Først da blir eierskapet til fremtidens Lillesand plassert blant innbyggerne. Så kan vi politikere gjøre jobben med å prioritere i forhold til god og nøktern forvaltning av skattemidler.
Venstres liste er en blanding av mål, aktiviteter, og “gode ønsker”.  Imidlertid opplever vi at Venstre har et oppriktig engasjement for en fremtidsrettet menneskesentrert sentrumsutvikling av Lillesand. Dette er en for viktig og langsiktig sak til løse ved å sitte på hver vår politiske tue. Derfor inviterer vi Venstre og andre partier til å bli med i en tverrpolitisk gruppe, en plansmie, for å tenke Lillesand i 2030. Vi tror vi kan få en enighet om ønsket tilstand og de store målene.  Så blir vi kanskje ikke enige om alle detaljer og de økonomiske rammer, men den politiske kampen skal vi ta!
Andreas Brovig , KrF 1. kandidat
Oddvar Espegren, KrF  5. kandidat

 


Publisert

i

av

Stikkord: