Ropstad i Lillesand: KrF lanserer introduksjonsjobb

Stortingsrepr. Kjell Ingolf Ropstad besøker i dag Lillesand Voksenopplæring sammen med lokale KrF-politikere, for å sette fokus på integreringspolitikk.

I forbindelse med besøket har han fremmet et forslag om introduksjonsjobb med språkopplæring.

Foto: Kreativ Foto
Foto: Kreativ Foto

– Flere innvandrere må få muligheten til å prøve seg i arbeidslivet. KrFs forslag om introduksjonsjobb med språkopplæring vil gi innvandrere en bedre mulighet for å lykkes i Norge, sier KrFs stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad.

Arbeidsledigheten blant innvandrere er høyere enn for befolkningen for øvrig. God norskopplæring er avgjørende for å få til god integrering. KrF går nå inn for en ordning der arbeid og språkopplæring går hånd i hånd.

– Norskkunnskaper er viktig for å få en jobb, men vi vet at jobben også er en viktig arena for å lære seg norsk. KrF vil ha en ordning med introduksjonsjobb, der bedrifter og frivillige organisasjoner kan gi arbeid til innvandrere i inntil 2 år med lønnstilskudd fra staten, sier KrFs stortingsrepresentant fra Aust-Agder, Kjell Ingolf Ropstad.

– Samtidig forplikter arbeidsgiveren seg til å bistå med språkopplæring i forbindelse med arbeidet. På denne måten kan innvandrere komme tidligere inn i arbeidslivet samtidig som de lærer seg norsk raskere, forklarer han.

Ropstad trekker frem at å mestre språket er en viktig nøkkel for deltakelse i det norske samfunnet.
– Mange av de menneskene som kommer til Norge med et håp om et bedre liv, ønsker bare å komme seg i arbeid. Det er ikke nødvendigvis sånn at å sitte to år på skolebenken og lære seg norsk, er det nye innvandrere er mest motivert for, sier han.

KrFs forslag skal være en forlengelse av introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere.
– Vi tror at mange kan lære språket mye mer effektivt når de får opplæring i nær tilknytning til en jobb de har, avslutter Kjell Ingolf Ropstad.

 

 


Publisert

i

av

Stikkord: