Rettssak mot støyplager?

DSC_0028

Leserbrev til Lillesands-Posten 10. juli 2015 om klagene rettet mot Justøyfamiliens Bibelcamp, av Bjørn Hagen.

En drammenser som kom 10 år etter Teltkirken på Justøy mener konserter og annen virksomhet ødelegger ferien hans. Fylkesmannen slår til og støtter drammenseren. Bibelcampen «utsetter naboene for betydelig støy som har negativ innvirkning på helsen». «Hyttenaboene får i stor grad ødelagt trivsel i hvileperioder, og vi legger til grunn at denne type stresspåvirkning også kan føre til søvnforstyrrelser», heter det videre i vedtaket. Drammenseren vil gå videre med saken med en såkalt midlertidig forføyning. Han uttaler til Fædrelandsvennen den 2. juli at han ikke vil gi seg før «vi får fred og ro». Fylkesmannen krever så langt jeg kan telle, 11 krav, bl.a. at møteteltet må lukke dørene (les teltduker) samt at barnemøter må avvikles skånsomt i forhold til naboene. Ja, tenk det kjære sommerfolk enten dere er i Teltkirken eller sitter på terrassen rundt på hyttene. Lukke dørene i minst 30 graders varme innvendig. Skåne hyttenaboer for barneaktiviteter? Til alt overmål må ikke teltet benyttes til øving. Da må øvelsene skje i friluft. Når så sommervirksomheten til Teltkirken er over, skal ledelsen der og Lillesand kommune evaluere virksomheten etter en nøye logget virksomhet! I den anledning er jeg glad for at min politiske virksomhet i Lillesand kommune skal la seg gjøres gjeldende

Så til en annen virksomhet i Lillesand kommune; LillesandsDa’ene, som nylig ble avsluttet. Jeg er beboer i en leilighet i nabolaget til denne virksomheten sammen med min familie. Fra programmet teller jeg hele 18 konserter og 20 «Musikk i parken daglig hele uken». Totalt 38 musikk- og konsertinnslag i løpet av en uke. Jeg tviler sterkt på at dette arrangementet som trekker folk fra hele regionen er helsefarlig slik som trolig Fylkesmannen i Aust Agder ville mene om han besøkte byen under festivalen. Jeg teller altså 38 konsertinnslag i vår umiddelbare nærhet. Ikke bare på én plass, men frekventerende over hele byen; på åpne plasser, på restauranter (med dørene åpne), i gatene og øvelser og lydtester i god tid før selve konsertene. Sånn sett har delvis 3 konserter i én. LillesandsDa’ene lukker byens sentrum i 10 dager for kjøretøyer. Legger jeg til Blomstertog for barn, City Train-toget som tuter og bråker med guiding HELE DAGEN i 10 dager hver halv time under stuevinduet vårt, kunne denne form for stresspåvirkning med påfølgende søvnforstyrrelser ødelegge mye av livskvaliteten ifølge Halvor Djupedal.

Folk med bevegelseshemming har problemer med å bevege seg uten bil. Skulle det falle noen inn å klage på LillesandsDa’ene av disse grunner? Jeg har ikke hørt én klage på lydnivået i noen få dager som gir Lillesand verdifull oppmerksomhet og for den saks skyld virksomhet i forretninger og glede blant byens befolkning. En av mine naboer som nærmer seg 90 år mener «at slikt må man tåle når man har bestemt seg for å bo i sentrum». I mine henvisninger i programmet fra LillesandsDa’ene, er dette noen enkelte eksempler. Jeg er rimelig sikker på at lydnivået fra glade konsertdeltakere og restaurantbesøkende som ofte varer til kl. 04.00 på morgenkvisten, ville skape visse utfordringer hva angår måling av lyd (som Teltkirken måtte gjøre). Urineringen i inngangsdøren vår er heller ikke god nok grunn for meg til å klage noen inn for retten slik som naboene gjør på Justøya. Hadde helsemyndighetene tatt målinger på nevnte dør samt lydnivået på festdeltakerne på vei, måtte vi muligens ha flyttet ut under Lillesands da’ene. Det er noe som heter internkontroll og forskrift om «Miljørettet helsevern» må vite. I alle fall på Justøya. Alle liker ikke alt, ikke jeg heller, men å klage på lokale og tidsbestemte sommeropplevelser? Er det virkelig blitt slik, kjære fylkesmann i Aust Agder, Øystein Djupedal, at 40 års kristen virksomhet plutselig er blitt helsefarlig. I min pure ungdom var jeg selv en ivrig møtedeltaker i Teltkirken. Jeg har derved ikke pådratt meg søvnforstyrrelser, blitt stresspåvirket eller pådratt meg andre alvorlige sykdommer som skyldes min frekventerende deltakelse på Justøy. Tvert imot! Hadde en nabo bebudet midlertidig forføyning, hadde nok vi ungdommer gått i demonstrasjonstog fra Lillesand til Justøya. Nå skyldes nok daværende Teltkirkens lovlige virksomhet årsaken i at styrelederen for virksomheten den gang hadde hytte i nærheten av drammenseren nåværende hytte.

Høsten kommer fort nok både på Justøya og i Lillesand. Da er det stille i skogene og gatene. Kanskje for stille?

Jeg er fristet til å komme med et forslag. Hvorfor ikke flytte LillesandsDa’ene lokalt til Justøya og Teltkirken til Lillesand sentrum? Vi har god plass i Lillesand til Teltkirken. Ja sågar flere valgmuligheter. Og det har Justøya også. Kanskje 40 år med Teltkirke på Justøya og 38 år med LillesandsDa’ene i Lillesand krever en forandring? Slike tanker kommer fort opp hos meg når drammenseren klager på en virksomhet som så dagens lys ti år før han selv valgte å skaffe seg hytte med plagsom lovsang og barneaktiviteter på kjøpet. For ikke å snakke om «kristelig» virksomhet i et kristent land.

Skulle noen finne på å anmelde LillesandsDa’ene, kan en bare bruke argumentene til Fylkesmannen i Aust Agder. Man ville komme ganske langt. Én lov for Loke og en for Tor? Hvis det kan glede Øystein Djupedal som fylkesmann og helsemyndighetene, går jeg nå inn i den såkalte hvileperiode i Lillesand sentrum. Det jeg kan se frem til nå når LillesandsDa’ene er over, er øvelsene til Sjømannskoret som øver i lokalene til Sjømannsforeningen om lag 20 meter fra vårt stuevindu. Der har vi privat gratiskonsert ukentlig (øvelse) med stuevinduet åpent. Dersom Fylkesmannen kommer med sine målinger på desibel, er jeg opptatt og ute av hjemmet og har tatt sete i selve øvingslokalet like ved. Der synger mange staute og pensjonerte menn som har returnert fra de sju hav. Noen maskinister. Jeg vil anbefale drammenseren å foreta desibelmålinger om bord på cruiseskipet som forlot Lillesand havn i går kveld. Der kunne Lillesand sentrums befolkning lytte til en del støt i basunen som nok vekket opp beboere med en «stresspåvirkning som kan føre til søvnforstyrrelser». Sitat slutt fra helsemyndighetene. Hva disse sjøfolk har opplevd i maskinen eller andre steder om bord, vites ikke konkret, men at de har oversteget barn som synger på Justøya er mer trolig. Jeg er ikke lege, men så langt jeg erfarer, kan jeg ikke se diagnoser som er stressrelatert eller «manglende søvn»-uttrykk hos disse sjøfolkene. Jeg tror Sjømannskoret må legge ned hvis drammenseren avlegger et besøk med diverse målinger. I kveld skal Stephen Ackles underholde på en herværende restaurant noen meter fra vår leilighet. For oss gratiskonsert hvis vi ikke er på Justøya og griller da. Slik kunne jeg fortsette. Selv om LillesandsDa’ene er over, har vi konserter og arrangementer hele sommeren igjennom. Så vel kristelige som? Vi bor ca. 200 meter fra Lillesand Kirke. Hver gang det er et arrangement der, f.eks. kirkekonsert, jaller kirkeklokkene rett inn på kjøkkenet. Hvis Fylkesmannen hadde målt sine desibel der, måtte kirken ta sjansen på å stenge, i det minste lyden av kirkeklokker som har kalt til kirke i mange hundre år.

Jeg leder en virksomhet som ligger på Lillesands tak. De aller fleste er eldre mennesker. Der høres lyden relativt bra fra Hestholmbukta når det arrangeres konserter der. Etter mengden av mennesker som frivillig har møtt frem, tar verken de eller mine eldre venner skade av lyden. Men den kan høres. Er vinden sydvest, bærer den ekstra godt. Enda bedre eller verre, bærer lyden når nevnte beboere ufrivillig må lytte til alle konsertene under LillesandsDa’ene og ellers gjennom sommeren like «under» seg. Jeg har aldri hørt en eneste klage.

At Øystein Djupedal ikke fikk fornyet sitt engasjement som fylkesmann i Aust Agder plager ikke meg.

Fortsatt god sommer på Justøya og i Lillesand – med eller uten desibelmålinger.

Bjørn Hagen
Politiker og sentrumsbeboer i Lillesand


av

Stikkord: