Resolusjoner om asylpolitikk

Resolusjoner vedtatte av årsmøtet til Lillesand KrF, 5. februar 2018:

 

Amnesti, og arbeids- og studiemuligheter for flyktninger i mottak

Lillesand og Birkenes KrF ber partiet på sentralt nivå om å åpne for arbeids- og studiemuligheter for flyktninger som sitter i mottak.

Det bes også om at man innfører amnesti for flyktninger som ikke kan returneres etter en definert tidsperiode.

 

Lillesand må vise medmenneskelighet

Mange asylsøkere som bor i Lillesand har fått avslag på søknader og klager. De er satt på vent. Saken ble reist i bystyret tidlig desember 2017. Ansvaret for dem er plassert nasjonalt.

I denne situasjonen vil KrF Lillesand be administrasjonen se på deres behov og vise storsinn med å bidra til en bedre hverdag økonomisk, med helsetjenester og utdanningstilbud.

Årsmøtet i Lillesand KrF mener at vi som innbyggere i Lillesand gjennom kommunen er moralsk forpliktet til å vise våre naboer og medborgere nestekjærlighet og gjestfrihet. Dette er ikke en sak om lover og regler, men om medmenneskelighet.


Publisert

i

,

av

Stikkord: