Resolusjon: Kommunen må ha bufferfond for fremtiden

Resolusjon vedtatt av årsmøtet til Lillesand KrF, 5. februar 2018:

Kommunen må ha bufferfond for fremtiden

Lillesand KrF mener at kommunen må ta lærdom av underskuddet fra 2014, og sikre at vi har reserver for fremtiden. I kommende budsjettbehandlinger må avsettingen til fond øke.

KrF er opptatt av at en ansvarlig økonomisk politik, med fokus på forvalterskap, ikke skal gå ut over kommunens gode tjenestetilbud. Økt handlingsrom kan eksempelvis skapes ved å redusere investeringer eller fjerne bunnfradraget i eiendomsskatten.

For å kunne tilby gode tjenester i fremtiden, og for å unngå at helse-, omsorgs- og skoletilbud må reduseres dersom vi igjen opplever økonomisk nedgang som i 2014, må kommunen ha gode bufferfond. Dette vil KrF arbeide for i budsjettprosessen for 2019 og i kommende valgperiode.


Publisert

i

,

av

Stikkord: