Resolusjon fra Lillesand KrF årsmøte den 28.1.2019

Resolusjon til KrFs sentralstyre, stortingsgruppe og statsråder

Lillesand KrF er bekymret over dagens flyktning-og asylpolitikk og ber regjeringen arbeide for følgende:

  1. Det gis rett til arbeid og utdanning for alle i mottak. Forskriften fra 2009 fjernes.
  2. Midlertidig opphold opphører.
  3. Drift av mottak skal ha en likeverdig bostandard for beboere.
  4. Det gis langsiktige kontrakter for mottaksdrift som sikrer bedre forutsigbarhet og opprettholder kompetansen.
  5. Norskundervisning for flyktninger i mottak skal være 500 timer.
  6. Rammene for kompensasjon for beboere i mottak likestilles med Tyskland og settes til 4000.-NOK for enslige og justeres i samme forhold for barn.

Publisert

i

,

av

Stikkord: