Pressemelding om Kokkenes

PRESSEMELDING

Kokkenes utvikling AS (KUAS) ble opprettet for det formål å utvikle deler av Kokkenes. Det ble lagt vekt på at området skulle forskjønnes og tilgjengliggjøres for Lillesands innbyggere. Det har hele tiden vært et premiss om at tiltakene skulle ikke medføre kommunen noen utgifter. Dette har det vært tverrpolitisk enighet om.

Bystyregruppene i Lillesand Høyre, KRF og FRP ønsker å gi Kokkenes utvikling ros for at det nå foreligger ulike alternativer til utvikling av Kokkenes.

Partiene er blitt enige om følgende:

  • Saken rundt Kokkenes behandles ikke av dette bystyret
  • Området Verven (rødt areal) trekkes ut av videre planlegging slik at det kan bli ro omkring fremtidig bruk og utvikling av dette området.
  • Partiene ønsker at medlemmene deltar i en prosess rundt utvikling av området. Dette arbeidet starter etter at det nye bystyret er konstituert
  • Partiene ønsker at man i det videre arbeidet har et ekstra stort fokus på å sikre betydelige arealer til allmennyttige formål

Einar Holmer-Hoven (H)

Ingebjørg Ribe Rudihagen (KrF)

Arne Gulbrandsen (FrP)


av

Stikkord: