Positivt møte med Hareide

Foto: Espen Hatlehol
Foto: Espen Hatlehol

Representanter fra Lillesand og Birkenes KrF møtte KrF-leder Knut Arild Hareide sammen med stortingsrepresentantene Dagrun Eriksen og Kjell Ingolf Ropstad i forbindelse med et KrF-arrangement i Kristiansand den 14. mai.

Bakgrunnen for møtet var saken Stortinget nå behandler om utvidet innkreving av bompenger i Aust-Agder. De lokale KrF-lagene er motstandere av ny bom vest i Lillesand, og ønsket å legge fram syn og argumenter for representantene og KrF-lederen som også er leder av Stortingets transportkomité.

– Vi oppfatter det som et positivt og konstruktivt møte. Hareide viste en utpreget lyttende holdning, og representantene tar med seg argumentene inn i sine vurderinger. Vi håper at KrF vil støtte vår sak i Stortinget.
– Samtalen gikk også på å vurdere alternative løsninger. Det forslaget som nå er fremmet, er sterkt urettferdig for folk i Birkenes, Kristiansand og Lillesand. Nåværende bompengeordning gir allerede mer penger enn tenkt, og det burde ikke være nødvendig med ny bom i det hele tatt. Men skal det opp mer bom, bør det tenkes på å dele Inntjore-bomstasjonen i fire stasjoner i hele fylket, med kr 7,50 pr bom, i stedet for at det blir to bomstasjoner rundt Lillesand og så ingen bompassering før helt ved grensen mot Telemark.
– Muligheten for å benytte tilbudet fra Kristiansand og Vest-Agder om deltakelse i forskuttering av planleggingsmidler, må heller ikke glemmes.

Det sier representantene for Lillesand KrF (Andreas Brovig, Ingebjørg Ribe Rudihagen, Otto Randøy) og Birkenes KrF (Arild Espegren) i en felles uttalelse.


Publisert

i

av

Stikkord: