Polenturene må videreføres

LESERINNLEGG

Lillesand KrF vil opprettholde dagens praksis med Polenturene. Disse turene er et svært viktig holdningsskapende tiltak mot ekstremisme i en kritisk alder. Tenk på Utøya, norske IS krigere, jødehat, islamofobi og hatytringer i sosiale media! Mange som har deltatt på turene forteller om opplevelser og minner for livet.

Det er litt overraskende at bystyret nå får et forslag på bordet om å avvikle ordningen. Forutsetningene er slik vi oppfatter det ikke endret siden sist hadde en prinsipiell sak om turene. Bystyrets flertall har i mange år vært krystallklar på at vi ønsker å legge til rette for at ungdommene skal kunne reise. Vi har vedtatt et regelverk som bygger på et samspill mellom foreldre, ungdommer og skolene.

Skolen har ansvar for gjennomføring av turene. De er skoleturer, og gratisprinsippet er svært viktig. Alle i klassen skal kunne delta på turene, selv om de ikke har samme muligheter som andre til å bidra med å samle inn penger. Erfaringene fra debatten som har vært, innspill fra foreldrene, og den politiske sak som nå skal til behandling, viser at enkelte foreldre har bekymringer som vi må ta på alvor. I all hovedsak handler disse om at det er vanskelig å samle inn midler via dugnadsinnsatser, og da spesielt i Lillesand. Foreldregruppen i Høvåg vitner om at ordningen fungerer bra der.

Men løsningen på utfordringene må ikke være at turene avvikles. Vi må heller vurdere om kostnader kan reduseres, om kommunen skal bidra mer, eller om for eksempel skolene i større grad kan være med og legge til rette for samordning av dugnader sammen med foreldrene.

Dugnad i seg selv er også med på å skape gode holdninger og livserfaringer for ungdommene. Det å lære seg å jobbe for å oppnå ting er en viktig livserfaring. Polenturene skaper også frivillighet og engasjement blant foreldrene. De er med på å binde klassene sammen. Og de bidrar til at ungdom får lære om en del av vår egen historie og verdenshistorien som aldri må gjentas.

 

Oddvar Espegren
Nestleder Oppvekstutvalget

Andreas Brovig
Gruppeleder

Lillesand Kristelig Folkeparti


Publisert

i

,

av

Stikkord: