Tid til det viktigste!

 • Stortingsbesøk

  Stortingsbesøk

  KrFs stortingsrepresentant Tore Storehaug besøkte nylig Lillesand, og NLMs gjenbruksbutikk på Tingsaker. Gjenbruk er inn, sier 2. kandidat Jona Lie som sammen med ordførerkandidat Geir Svenningsen var vertskap for stortingsrepresentanten. KrF ønsker å støtte opp om disse viktige butikkene, som er en viktig del av det frivillige arbeidet i Norge. Gjenbruk er også i tiden, […]

 • «Hva har jeg begitt meg ut på?»

  «Hva har jeg begitt meg ut på?»

  Jeg har sagt ja til å stå på liste for Kristelig Folkeparti, riktignok bare på femteplass ved kommunevalget i Lillesand. Hva vil familien si, arbeidskollegaene, venner og naboer? I går satt jeg på KrFs valgkampskolering i Rådhuskvartalet. Sammen med mange flotte kandidater fra hele Agder, følte jeg meg jo litt fersk, men nå tar jeg […]

 • Vi trenger KrF mer enn noen gang

  Vi trenger KrF mer enn noen gang

  Tirsdag, sto jeg med gul vest på stand i Arendal: Masse folk, god stemning og mange gode samtaler. Det som utfordret meg mest var de som var skuffet over KrFs veivalg i fjor høst når KrF valgte å gå inn i regjering, også med Frp. Hva skulle jeg si? Jeg sa: Jeg ber deg allikevel […]

 • Nå må vi bremse opp

  Nå må vi bremse opp

  I mer enn fire år har utbyggerne i Lillesand fått et stort spillerom. Fossbekk, Lunteviga, Reise, og flere fortetninger i eldre villastrøk er blant eksempler på en utbyggingspolitikk som har vært for slakk. Ja, KrF i posisjonen har vært med på denne ferden, uten særlig protest. Men nå har vi behov for å trø på […]

 • KrF ber om avklaringer

  KrF ber om avklaringer

  Bystyrerepresentant Oddvar Espegren stiller spørsmål om barnehageopptaket i Høvåg, hvor bygdas eneste private barnehage Tripp Trapp Tresko fikk avslag på utvidelse av antallet plasser. Han ber ordfører Arne Thomassen om en gjennomgang av og avklaring rundt saksbehandlingen, både tidslinje og vurderinger, på neste bystyremøte i juni. Forespørsel Til ordfører Arne Thomassen, Lillesand Som bystyrerepresentant var […]

 • Barnehageutvidelse i Høvåg

  Barnehageutvidelse i Høvåg

  KrF er tilhenger av valgfrihet og mangfold for foreldrene også når det gjelder valg av barnehage. Det gjelder for kommunen som helhet og det gjelder i Høvåg Det vil i denne sammenheng si at vi mener det er gode grunner til å imøtekomme den private barnehagens ønske om utvidelse. Det vil styrke barnehagen på lang […]

 • KrFs kandidater i kommunevalget

  KrFs kandidater i kommunevalget

  Nominasjonsmøtet til Lillesand KrF har 30. januar 2019 fastsatt valglisten til høstens kommunevalg. Geir Svenningsen som er KrFs ordførerkandidat er en erfaren politiker og leder som har vært KrF-politiker i Hadsel kommune, kommunalsjef for oppvekst i Birkenes kommune og jobber nå som lærer på Tingsaker skole. Han er også aktiv i KrFs lokallag og sitter […]

 • Resolusjon fra Lillesand KrF årsmøte den 28.1.2019

  Resolusjon fra Lillesand KrF årsmøte den 28.1.2019

  Resolusjon til KrFs sentralstyre, stortingsgruppe og statsråder Lillesand KrF er bekymret over dagens flyktning-og asylpolitikk og ber regjeringen arbeide for følgende: Det gis rett til arbeid og utdanning for alle i mottak. Forskriften fra 2009 fjernes. Midlertidig opphold opphører. Drift av mottak skal ha en likeverdig bostandard for beboere. Det gis langsiktige kontrakter for mottaksdrift […]

 • Årsmøte, programmøte og nominasjonsmøte 29. januar

  Årsmøte, programmøte og nominasjonsmøte 29. januar

  Medlemmene innkalles til årsmøte 2019 for Lillesand Kristelig Folkeparti. Det avholdes i bystyresalen på Rådhuset, Lillesand TIRSDAG 29.1.kl 1800 – 2200. Styret har valgt å slå sammen årsmøte med programvedtak og nominasjonsmøte. Erik Lunde har sagt ja til å innlede på vårt årsmøte. Han vil dele med oss sine tanker rundt høstens store veivalgs debatt […]

 • Polenturene må videreføres

  Polenturene må videreføres

  LESERINNLEGG Lillesand KrF vil opprettholde dagens praksis med Polenturene. Disse turene er et svært viktig holdningsskapende tiltak mot ekstremisme i en kritisk alder. Tenk på Utøya, norske IS krigere, jødehat, islamofobi og hatytringer i sosiale media! Mange som har deltatt på turene forteller om opplevelser og minner for livet. Det er litt overraskende at bystyret […]

 • Skal vi ha helårs gågate?

  Skal vi ha helårs gågate?

  Leserinnlegg av Andreas Brovig, KrF. Bystyret skal i kommende møte ta stilling til om vi skal ha helårs gågate i sentrum. Saken vekker stort engasjement hos mange, og det er delte meninger. Min største frykt er at vi ender opp med løsningen vi har i dag, en kunstig stengt bilvei uten tilrettelegging for myke trafikanter. Enten […]

 • Om bomstasjoner og storbygrådighet

  Om bomstasjoner og storbygrådighet

  LESERINNLEGG I tre år har prosessen med etablering av ny bomstasjoner i og rundt Kristiansand pågått. Og i tre år har politikere fra Lillesand uttrykt frustrasjon over forslaget om å etablere en bomstasjon til næringsområdet Sørlandsparken Øst, i Lillesand kommune. Dessverre er det ikke noen i Kristiansand som hører på oss. Ordførerne i Farsund, Risør og […]

 • Full seier til Lillesand bystyre og bibelcampen!

  Full seier til Lillesand bystyre og bibelcampen!

  Uttalelse fra Jorunn Lossius (KrF). Sivilombudsmannen har kommet med en grundig uttalelse. Han har vurdert Fylkesmannens vedtak fra 2016 der bibelcampingen ble nektet å bruke lydanlegg flere dager i uken, og der campingen ikke fikk lov å bruke teltet sitt i helgene. Etter at ombudsmannen har gjennomgått vedtaket og fylkesmannens vurdering, står ingenting tilbake som […]

 • Takk Sprossa!

  Takk Sprossa!

  Jeg leste ditt innlegg om Kjetil Moes plass med glede. Vi politikere må tenke riktig om sentrum og bevaring av det unike bygningsmiljøet vi har i Lillesand.  Som du sier: «Lillesand sentrum er ikke stort, derfor er det veldig sårbart når nye bygg skal reises.» Sentrum er hjerte i kommunen. Sentrum må igjen bli møteplassen […]

 • Vi har et stort ansvar

  Vi har et stort ansvar

  Leserinnlegg i Lillesands-Posten 6. februar 2018 Dessverre hadde jeg ikke anledning til å være tilstede i forrige ukes formannskapsmøte, der blant annet sak om nettsalg av øl ble behandlet. Så jeg skriver dette innlegget med et lite forbehold om at jeg ikke fikk med meg hele debatten, kun det som er referert i fredagens utgave […]

 • Resolusjon: Kommunen må ha bufferfond for fremtiden

  Resolusjon: Kommunen må ha bufferfond for fremtiden

  Resolusjon vedtatt av årsmøtet til Lillesand KrF, 5. februar 2018: Kommunen må ha bufferfond for fremtiden Lillesand KrF mener at kommunen må ta lærdom av underskuddet fra 2014, og sikre at vi har reserver for fremtiden. I kommende budsjettbehandlinger må avsettingen til fond øke. KrF er opptatt av at en ansvarlig økonomisk politik, med fokus […]

 • Resolusjoner om asylpolitikk

  Resolusjoner om asylpolitikk

  Resolusjoner vedtatte av årsmøtet til Lillesand KrF, 5. februar 2018:   Amnesti, og arbeids- og studiemuligheter for flyktninger i mottak Lillesand og Birkenes KrF ber partiet på sentralt nivå om å åpne for arbeids- og studiemuligheter for flyktninger som sitter i mottak. Det bes også om at man innfører amnesti for flyktninger som ikke kan […]

 • Om mennesker i Lillesand – med livet satt på vent

  Om mennesker i Lillesand – med livet satt på vent

  Oddvar Espegren (KrF) fremmer følgende forespørsel til bystyret 13. desember 2017. — KrF Lillesand har nylig møtt organisasjonen «Mennesker i limbo» sammen med en gruppe flyktninger/asylsøkere som nylig er omplassert til SANA Lillesand. Disse kvinner og menn kommer fra tidligere mottak i Mandal og Kristiansand. Dette er personer som har fått avslag på søknader og […]

 • Forslag til fylkestinget om bredere veiskuldre

  Forslag til fylkestinget om bredere veiskuldre

  Andreas Brovig (KrF) fremmer nå forslag i fylkestinget om å prøve ut bygging av bredere veiskuldre, som alternativ til full gang- og sykkelvei. Mange steder i Lillesand vil dette kunne være aktuelt, og bidra til økt trafikksikkerhet og tryggere skoleveier.

 • Jorunn Elisabet fra Lillesand på tinget?

  Jorunn Elisabet fra Lillesand på tinget?

  Nå blir stortingsvalget mer og mer spennende. Siste måling fra Respons Analyse viser et klart borgerlig flertall. Kjell Ingolf beholder sin plass på stortinget.

Har du noen anbefalinger til blokker?