Tid til det viktigste!

 • Årsmøte 28.1.2020

  Årsmøte 28.1.2020

  Alle medlemmer i Lillesand KrF innkalles til årsmøte 2020, på Eldresenteret, Lillesand TIRSDAG 28.1. kl. 1900 – 2200. Vi får besøk av to gjester: Bjørn Ropstad, varaordfører i Agder Fylkeskommune skal dele med oss hvordan fylkeskommunen og kommunen kan arbeide bedre sammen. Han vil også si noe om hva KrF står for nå i dag. […]

 • Ungdommens stemme må bli hørt!

  Ungdommens stemme må bli hørt!

  Leserinnlegg. Ungdom under 18 år har ikke stemmerett og samme mulighet til å påvirke som oss andre, men de har en stemme som det er viktig å lytte til. Det er de som vet hvordan det er å vokse opp i Lillesand i dag, hvordan det er å gå på skole, om vi har et […]

 • Hvorfor KrF?

  Hvorfor KrF?

  Leserinnlegg:Hvorfor er KrF fortsatt mitt parti? Jeg var lei meg etter veivalgsprosessen ifjor, både på grunn av selve prosessen og fordi resultatet ble et regjeringssamarbeid med Frp. Svaret er at min politiske identitet og dermed grunnlaget for mitt samfunnsengasjemenet ligger i KrF sine verdier. Ut fra vår kristne kulturarv finner jeg i KrF grunnleggende verdier […]

 • Med KrFs fritidskort får alle være med

  Med KrFs fritidskort får alle være med

  Leserinnlegg. Det skal ikke være slik at det er foreldrenes lommebok som avgjør om barn og unge i Lillesand kommune får blir med på fritidsaktiviteter Tidene har endret seg siden mange av oss var barn. Unger sykler ikke rundt i gata og ringer på dører og spør om å leke like mye som før i […]

 • Stortingsbesøk

  Stortingsbesøk

  KrFs stortingsrepresentant Tore Storehaug besøkte nylig Lillesand, og NLMs gjenbruksbutikk på Tingsaker. Gjenbruk er inn, sier 2. kandidat Jona Lie som sammen med ordførerkandidat Geir Svenningsen var vertskap for stortingsrepresentanten. KrF ønsker å støtte opp om disse viktige butikkene, som er en viktig del av det frivillige arbeidet i Norge. Gjenbruk er også i tiden, […]

 • «Hva har jeg begitt meg ut på?»

  «Hva har jeg begitt meg ut på?»

  Jeg har sagt ja til å stå på liste for Kristelig Folkeparti, riktignok bare på femteplass ved kommunevalget i Lillesand. Hva vil familien si, arbeidskollegaene, venner og naboer? I går satt jeg på KrFs valgkampskolering i Rådhuskvartalet. Sammen med mange flotte kandidater fra hele Agder, følte jeg meg jo litt fersk, men nå tar jeg […]

 • Vi trenger KrF mer enn noen gang

  Vi trenger KrF mer enn noen gang

  Tirsdag, sto jeg med gul vest på stand i Arendal: Masse folk, god stemning og mange gode samtaler. Det som utfordret meg mest var de som var skuffet over KrFs veivalg i fjor høst når KrF valgte å gå inn i regjering, også med Frp. Hva skulle jeg si? Jeg sa: Jeg ber deg allikevel […]

 • Nå må vi bremse opp

  Nå må vi bremse opp

  I mer enn fire år har utbyggerne i Lillesand fått et stort spillerom. Fossbekk, Lunteviga, Reise, og flere fortetninger i eldre villastrøk er blant eksempler på en utbyggingspolitikk som har vært for slakk. Ja, KrF i posisjonen har vært med på denne ferden, uten særlig protest. Men nå har vi behov for å trø på […]

 • KrF ber om avklaringer

  KrF ber om avklaringer

  Bystyrerepresentant Oddvar Espegren stiller spørsmål om barnehageopptaket i Høvåg, hvor bygdas eneste private barnehage Tripp Trapp Tresko fikk avslag på utvidelse av antallet plasser. Han ber ordfører Arne Thomassen om en gjennomgang av og avklaring rundt saksbehandlingen, både tidslinje og vurderinger, på neste bystyremøte i juni. Forespørsel Til ordfører Arne Thomassen, Lillesand Som bystyrerepresentant var […]

 • Barnehageutvidelse i Høvåg

  Barnehageutvidelse i Høvåg

  KrF er tilhenger av valgfrihet og mangfold for foreldrene også når det gjelder valg av barnehage. Det gjelder for kommunen som helhet og det gjelder i Høvåg Det vil i denne sammenheng si at vi mener det er gode grunner til å imøtekomme den private barnehagens ønske om utvidelse. Det vil styrke barnehagen på lang […]

 • KrFs kandidater i kommunevalget

  KrFs kandidater i kommunevalget

  Nominasjonsmøtet til Lillesand KrF har 30. januar 2019 fastsatt valglisten til høstens kommunevalg. Geir Svenningsen som er KrFs ordførerkandidat er en erfaren politiker og leder som har vært KrF-politiker i Hadsel kommune, kommunalsjef for oppvekst i Birkenes kommune og jobber nå som lærer på Tingsaker skole. Han er også aktiv i KrFs lokallag og sitter […]

 • Resolusjon fra Lillesand KrF årsmøte den 28.1.2019

  Resolusjon fra Lillesand KrF årsmøte den 28.1.2019

  Resolusjon til KrFs sentralstyre, stortingsgruppe og statsråder Lillesand KrF er bekymret over dagens flyktning-og asylpolitikk og ber regjeringen arbeide for følgende: Det gis rett til arbeid og utdanning for alle i mottak. Forskriften fra 2009 fjernes. Midlertidig opphold opphører. Drift av mottak skal ha en likeverdig bostandard for beboere. Det gis langsiktige kontrakter for mottaksdrift […]

 • Årsmøte, programmøte og nominasjonsmøte 29. januar

  Årsmøte, programmøte og nominasjonsmøte 29. januar

  Medlemmene innkalles til årsmøte 2019 for Lillesand Kristelig Folkeparti. Det avholdes i bystyresalen på Rådhuset, Lillesand TIRSDAG 29.1.kl 1800 – 2200. Styret har valgt å slå sammen årsmøte med programvedtak og nominasjonsmøte. Erik Lunde har sagt ja til å innlede på vårt årsmøte. Han vil dele med oss sine tanker rundt høstens store veivalgs debatt […]

 • Polenturene må videreføres

  Polenturene må videreføres

  LESERINNLEGG Lillesand KrF vil opprettholde dagens praksis med Polenturene. Disse turene er et svært viktig holdningsskapende tiltak mot ekstremisme i en kritisk alder. Tenk på Utøya, norske IS krigere, jødehat, islamofobi og hatytringer i sosiale media! Mange som har deltatt på turene forteller om opplevelser og minner for livet. Det er litt overraskende at bystyret […]

 • Skal vi ha helårs gågate?

  Skal vi ha helårs gågate?

  Leserinnlegg av Andreas Brovig, KrF. Bystyret skal i kommende møte ta stilling til om vi skal ha helårs gågate i sentrum. Saken vekker stort engasjement hos mange, og det er delte meninger. Min største frykt er at vi ender opp med løsningen vi har i dag, en kunstig stengt bilvei uten tilrettelegging for myke trafikanter. Enten […]

 • Om bomstasjoner og storbygrådighet

  Om bomstasjoner og storbygrådighet

  LESERINNLEGG I tre år har prosessen med etablering av ny bomstasjoner i og rundt Kristiansand pågått. Og i tre år har politikere fra Lillesand uttrykt frustrasjon over forslaget om å etablere en bomstasjon til næringsområdet Sørlandsparken Øst, i Lillesand kommune. Dessverre er det ikke noen i Kristiansand som hører på oss. Ordførerne i Farsund, Risør og […]

 • Full seier til Lillesand bystyre og bibelcampen!

  Full seier til Lillesand bystyre og bibelcampen!

  Uttalelse fra Jorunn Lossius (KrF). Sivilombudsmannen har kommet med en grundig uttalelse. Han har vurdert Fylkesmannens vedtak fra 2016 der bibelcampingen ble nektet å bruke lydanlegg flere dager i uken, og der campingen ikke fikk lov å bruke teltet sitt i helgene. Etter at ombudsmannen har gjennomgått vedtaket og fylkesmannens vurdering, står ingenting tilbake som […]

 • Takk Sprossa!

  Takk Sprossa!

  Jeg leste ditt innlegg om Kjetil Moes plass med glede. Vi politikere må tenke riktig om sentrum og bevaring av det unike bygningsmiljøet vi har i Lillesand.  Som du sier: «Lillesand sentrum er ikke stort, derfor er det veldig sårbart når nye bygg skal reises.» Sentrum er hjerte i kommunen. Sentrum må igjen bli møteplassen […]

 • Vi har et stort ansvar

  Vi har et stort ansvar

  Leserinnlegg i Lillesands-Posten 6. februar 2018 Dessverre hadde jeg ikke anledning til å være tilstede i forrige ukes formannskapsmøte, der blant annet sak om nettsalg av øl ble behandlet. Så jeg skriver dette innlegget med et lite forbehold om at jeg ikke fikk med meg hele debatten, kun det som er referert i fredagens utgave […]

 • Resolusjon: Kommunen må ha bufferfond for fremtiden

  Resolusjon: Kommunen må ha bufferfond for fremtiden

  Resolusjon vedtatt av årsmøtet til Lillesand KrF, 5. februar 2018: Kommunen må ha bufferfond for fremtiden Lillesand KrF mener at kommunen må ta lærdom av underskuddet fra 2014, og sikre at vi har reserver for fremtiden. I kommende budsjettbehandlinger må avsettingen til fond øke. KrF er opptatt av at en ansvarlig økonomisk politik, med fokus […]

Har du noen anbefalinger til blokker?