På tur med jentene på Kjerlingland

Leserinnlegg til Lillesands-Posten av Andreas Brovig, ordførerkandidat for Lillesand KrF, sammen med 1. kandidatene for Høyre, FrP og Sp.

andreasbrovig_mai2011

Fredag 19. august, inviterte Kjerlingland Hest- og Aktivitetsgård politikere og kommuneansatte med på tur til tre ulike tilbydere av Inn på tunet tjenester i Rogaland. Lillesand kommune benytter seg i dag av ulike Inn på Tunet-tjenester, og søkte i 2010 om å bli Inn på Tunet-kommune. Tilbyderne av slike tjenester i kommunen synes det er svært positivt at kommunen ønsker at disse tjenestene skal være en del av tilbudet til innbyggerne, men opplever likevel at det i kommunen er behov for mer kunnskap om hva Inn på Tunet-tilbud faktisk er, og hvordan man kan lage og inngå gode, stabile avtaler.
Turen var svært inspirerende, for både politikerne, kommuneansatte og tilbyderne. Alle partiene var invitert til å være med, og Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet stilte på turen med sine førstekandidater, som gjerne vil jobbe for at det skal være mulig med tilbud om grønn omsorg også i vår kommune.
Turen gav oss et godt innblikk i ulike former for tilbud innen grønn omsorg, og betydningen av forutsigbarhet for tilbydere av slike tjenester. Mange av tjenestene finansieres gjennom NAV, og her mener vi det er viktig at kommunen kan være en støttespiller som legger tilrette for gode samarbeidsformer mellom ulike aktører. Når det gjelder tilbud til skoleelever som av flere grunner trenger spesialtilpassede tilbud, så er vi svært åpne for at kommunen inngår avtaler med tilbydere av grønn omsorg i Lillesand.
Jentene på Kjerlingland, har lagt ned et enormt arbeid for å få til et godt tilbud til mennesker som trenger ulike former for mestringsopplevelser, men de trenger forutsigbare avtaler med kommunen og NAV.
Lillesand kommune bør derfor på lik linje med Grimstad og Arendal bli en Inn på tunet kommune, hvor kommunen inngår avtaler med lokale tilbydere av grønn omsorg. Vi vil gjerne utfordre de partiene som ikke var med til Rogaland (AP, SV, V,PP og MDG) til å være med på dette.
Arne Thomassen, Høyre
Arne Gulbrandsen, Frp
Andreas Brovig, Krf
Oddbjørn Kylland, Sp

 


Publisert

i

av

Stikkord: