Oppfordret til tryggere skoleveier

– Vi i KrF må gjøre noe med at 7-åringer må gå inntil 4 km, noen ganger med tung sekk på ryggen i mørker vinterstid på veier uten fortau, for å komme på skolen. Opplæringslovens regler må endres. Det var budskapet fra gruppeleder Andreas Brovig til partileder Knut-Aril Hareide og KrFs stortingsrepresentanter fra Agder, i felles årsmøte mellom Aust- og Vest-Agder KrF 4. mars 2017.