Omsorgspartiet KrF

Tidlig i inneværende periode vedtok vi en ny omsorgsplan 2012-2015. I den behandlingen stemte KrF for å opprettholde en dekningsgrad for sykehjemsplass (institusjonsplass/bolig med heldøgns pleie og omsorg) på 25% av antall personer i aldersgruppen 80+. Dette for å sikre at vi hadde nok sykehjemsplasser, men vi fikk ikke flertall for dette i bystyret.

Mye har skjedd siden da. I fjor hadde vi en debatt om nedleggelse av Sjømannshjemmet. KrF foreslo da å etablere et samlet demenstilbud på Brentemoen i lokalene til Sjømannshjemmet og Sjømannshaven, som alternativ til å bygge nytt på Dovre. Dette for å kunne få bruk for bygningsmassen og fortsatt ha et omsorgstilbud midt i sentrum. Kun KrF stemte for dette forslaget. Alle andre partier stemte for et forslag som lød «Samlokalisering av Sjømannshjemmet og Sjømannshaven med LBA på Dovreområdet.» Allerede her ble omsorgstilbudet på Brentemoen i praksis lagt ned.

Med tanke på debatten om Sjømannshavens nedleggelse som pågår nå, merker vi oss at også Pensjonistpartiet (PP) stemte for forslaget (Bystyret 13.05.2014) om nedleggelse og flytting av Sjømannshjemmet og Sjømannshaven til Dovreheimen. Da vedtok bystyret, inkl. PP, også følgende: «Bygningsmassen på Brentemoen omdisponeres til boenheter/leiligheter eller annet formål.» mot KrFs to stemmer.

Vi må sikre at vi har nok sykehjemsplasser, slik at alle kan få det tilbud de har krav på. Alle som trenger det skal få plass. Samtidig er omsorgsbehovene under endring. Flere av de som blir eldre ønsker å bo hjemme lenger, og det stiller større krav til hjemmetjenesten. Vi har også en teknologiutvikling som innebærer at velferdsteknologi tar sin plass i mange hjem. Med hjelp av teknologi kan mange få en større trygghet hjemme. Sensorer, kameraer og måleutstyr kan bidra til å gi en økt trygghet for mange eldre. Fakta er at Husbanken stiller krav om implementering av velferdsteknologi, hvis de skal gi støtte til bygging av for eksempel omsorgsboliger. Men teknologi kan samtidig ikke erstatte menneskelig kontakt og omsorg.

Hvordan fremtidens omsorg skal se ut vet vi ikke. Men fokus må være på faglig kvalitet, på stort innslag av brukermedvirkning og at alle som har behov for omsorg skal få et tilbud de har krav på. Dette er ting som KrF har vært opptatt av i inneværende periode, og som vi lover å følge opp i kommende periode. Allerede i bystyremøtet 9. september har vi en forespørsel som handler om hvordan kommunen kan arbeide systematisk med bruker-, pårørende og ansattundersøkelser.

Vi ønsker også å satse mer på kommunens arbeid med hverdagsrehabilitering, for å forebygge sykdom og passivitet, og gi eldre økt livskvalitet.

Stemmer du KrF i høstens valg kan du være trygg på at vi vil arbeide for en god eldreomsorg. Vi vil se til at det er nok sykehjemsplasser, at vi har en god hjemmetjeneste og at vi har fullt fokus på fremtidens omsorgstjenester.

 

Jorunn Elisabet Gleditsch Lossius, ordførerkandidat

Andreas Brovig, 2. kandidat

Lillesand KrF

DSC_0058

Leserinnlegg i Lillesands-Posten 4. september 2015


Publisert

i

,

av

Stikkord: