Om SFO tilbudet i Lillesand

Dette er et felles leserinnlegg av Reidun Østerberg, Andreas Brovig og Mai Liss Sørbotten, listekandidater for Lillesand KrF.

«KrF vil legge til rette for familier og barn. Vi er for fleksible løsninger som skal gi familier valgfrihet og vi ser at ikke alle har mulighet til å velge vekk morgen SFO. «

Lørdag 27 stod KrF på stand i Lillesand sentrum. Det kom både skryt, klager og fortvilte spørsmål om hjelp. Slik opplever vi nok i alle partier. Det som vi hørte fra flere var fortvilelsen over SFO tilbudet. Vi møtte flere småbarnsfamilier som var forholdsvis nye tilflyttere. Problematikken kjenner vi fra tidligere avisinnlegg, men tilbakemeldingene er blitt flere. Noen familier må jobbe mindre, andre har klart å avtale med naboer, noen har pensjonerte besteforeldre i nærheten som stiller opp, mens andre vurderer å flytte fra kommunen. Tidligere har rektor ved Tingsaker skole klagd på SFO – tilbudet i forbindelse med ferier.

KrF vil legge til rette for familier og barn. Vi er for fleksible løsninger som skal gi familier valgfrihet og vi ser at ikke alle har mulighet til å velge vekk morgen SFO. Vi får flere og flere tilflyttere som ikke har det kontaktnett som trengs for alternative løsninger, eller fleksibel arbeidstid som noen av oss har. Forutsigbarhet i tjenestetilbudet er viktig. Dersom Lillesand kommune får rykte på seg av det motsatte er det ikke bare familien Ringvold som flytter, men vi vil miste ny tilflytting. Slike ting ryktes fort. Slik det nå ser ut til, vil saken komme opp på nytt og Krf vil støtte arbeidet for å finne bedre løsninger.

Reidun Østerberg, Andreas Brovig og Mai Liss Sørbotten for Krf


Publisert

i

av

Stikkord: