Om mennesker i Lillesand – med livet satt på vent

Oddvar Espegren (KrF) fremmer følgende forespørsel til bystyret 13. desember 2017.

KrF Lillesand har nylig møtt organisasjonen «Mennesker i limbo» sammen med en gruppe flyktninger/asylsøkere som nylig er omplassert til SANA Lillesand. Disse kvinner og menn kommer fra tidligere mottak i Mandal og Kristiansand. Dette er personer som har fått avslag på søknader og klager, men kan ikke sendes ut av Norge av ulike årsaker (f.eks. Dødsstraff i Eritrea og mottaksnekt fra «hjemlandet»). Dette er mennesker som har fått livet satt på vent.

En har bodd på mottaker i 7 år, andre 2 – 4 år. Av de 8 vi møtte var 7 kvinner. Det nettverket de hadde i Mandal og Kristiansand er nå brutt, da det månedlige bidrag på skarve kr 1600 vanskelig tillater busskort. De får kost og losji. De lever uten rettigheter og muligheter, og med lange, tomme hverdager. Dette er en skamplett på vår behandling av fremmede, spesielt når vi nå snart feirer jul!

KrF Lillesand har vært i kontakt med nasjonale politikere for å se om det er muligheter for amnesti. Her i Lillesand er deres hovedønske en bedre økonomi med jobbmulighet (nå ikke tillat for denne gruppen). Deretter ønsker de helsetilbud (nå kun øyeblikkelig hjelp) og skoletilbud (nå ingen tilbud utenom frivillig gratis norskundervisning via KiA).


Mine spørsmål til ordføreren er:

Hvilket ansvar har Lillesand kommune for denne gruppen, innen områder som arbeid, helse og utdanning?

Hvilke tiltak kan kommunen iverkette, for å i større grad kunne ivareta deres behov som beskrevet ovenfor?


Publisert

i

,

av

Stikkord: