Om bomstasjoner og storbygrådighet

LESERINNLEGG I tre år har prosessen med etablering av ny bomstasjoner i og rundt Kristiansand pågått. Og i tre år har politikere fra Lillesand uttrykt frustrasjon over forslaget om å etablere en bomstasjon til næringsområdet Sørlandsparken Øst, i Lillesand kommune.

Dessverre er det ikke noen i Kristiansand som hører på oss. Ordførerne i Farsund, Risør og Evje og Hornnes skrev nylig en anmodning til Kristiansand kommune om å vise raushet mot distriktskommunene. Kristiansand har en kampanje for å få studenter fra nabokommunene til å folkeregistrere seg i studiebyen, noe som gir millioner i tapte inntekter for de mindre og fattigere kommunene.

Det er kanskje ingen trøst for Farsund, Risør og Evje og Hornnes, men Kristiansandspolitikerne hører heller ikke på oss fra nærmeste naboby Lillesand.

En ting hadde vært om Kristiansand anerkjente at Sørlandsparken Øst er et næringsområde i Lillesand, og utviste en ydmykhet i å gå i dialog med Lillesand kommune om hvordan man kan håndtere en bomplassering. Men beskjeden om at Kristiansand ville plassere en bom på den eneste veistubben de eier opp mot IKEA kom som ovenfra. Det er riktig at Lillesand bystyre har blitt informert av dem i Kristiansands administrasjon som planlegger. De har også blitt møtt med sterk kritikk i bystyresalen i Lillesand hver gang. Og det har heller ikke ført til noe resultat.

Nå ser det ut til at politikerne i Kristiansand har blitt enige om at Lillesand skal få en ufrivillig bomstasjon, hvor inntektene i all hovedsak vil bli brukt til å finansiere veiprosjekter i Kristiansand. Det er fryktelig provoserende.

 

Andreas Brovig
Bystyrerepresentant for Lillesand KrF


Publisert

i

,

av

Stikkord: