Nyvalgt styre i Lillesand KrF – og vellykket medlemsverving i 2014!

Lillesand KrF avholdt sitt årsmøte onsdag 18. februar i rådhuskantina. I etterkant av årsmøtet ble det avholdt programmøte og nominasjonsmøte. Ingebjørg Ribe Rudihagen ble valgt til ny lokallagsleder etter Turid Jacobsen.

Foto: Berit Skovli
Foto: Berit Skovli

Andreas Brovig ble gjenvalgt og Tor Weatherstone nyvalgt som styremedlem. Oddvar Espegren og Helga Skomedal var ikke på valg. Bjørn Hagen og Juul Rudihagen er 1. og 2. varamedlemmer til styret.

Styret ser slik ut etter konstituering 2. mars:

Leder: Ingebjørg Ribe Rudihagen

Nestleder: Oddvar Espegren

Sekretær: Tor Weatherstone

Kasserer: Andreas Brovig

Kvinnepolitisk ansvarlig: Helga Skomedal

Studieansvarlig: Ingebjørg Ribe Rudihagen

Webansvarlig: Andreas Brovig

 

Ved årsmøtet i fjor ble det bestemt at lokallaget skulle satse spesielt på medlemsverving. Lillesand KrF har i 2014 økt medlemstallet markant, med 29 nye medlemmer. Lokallaget hadde ved årsskiftet 127 medlemmer i Lillesand kommune.

Alle våre støttespillere og velgere ønsker vi som medlemmer. Dette vil gi oss en enda større gjennomslagskraft. Klart er at den økte medlemsmassen er til stor oppmuntring og støtte når vi nå går inn i en kommunevalgkamp.

Lillesand KrF har to æresmedlemmer: Torleif Kvifte og Ingebjørg Olsen.


Publisert

i

av

Stikkord: