Ny Fagertun skole

Leserinnlegg av ordførerkandidat Geir Svenningsen.

Ordførerkandidat Geir Svenningsen

Vi skal bygge ny barneskole i Lillesand. Den skal være sentrumsnær, moderne, framtidsretta, stor nok og helst stå støtt i et hundreårsperspektiv. KrF mener at i denne saken må vi prioritere hensynet til barn og unge og hva som gir best skole både på kort og lang sikt. Det betyr at andre hensyn må vike, og om nødvendig så endrer vi reguleringsplaner. Vi har denne ene muligheten nå til å tenke langsiktig.

KrF mener at Myra/Dovre/Fagertun hører sammen som ett område og at vi kan finne en opitmal løsning med dette utgangspunktet. Bygningsmassen kan ligge på Dovre/Fagertun. Vi har lang tradisjon for at der har Lillesand en skole. På den andre siden av gamle E-18 ligger det fantastisk flotte muligheter for både skole og fritidsrettede aktiviteter, både på Myra og opp i Vardåsen. I tillegg til alle de muligheter som allerede finnes i Holta. Utfordringen blir da en skikkelig adkomst over veien, men det er en helt annen tilnærming enn å støyskjerme Myra mot veien. Veibyggere har ingen problemer med å lage gode ordninger for storvilt over vei, så dette kan løses på spennende måter. Ser vi på hele området under ett så åpner det i tillegg muligheter for sentrumsnære tilbud til ungdommen og her er muligheter til å løse parkeringsutfordringer. Det stenger heller ikke for tilbud innen helse og omsorg selv om plasseringer blir annerledes enn det vi har tenkt til nå. Vi kan etter vår vurdering også planlegge godt med hensyn til miljø, trafikksikkerhet og trygg skolevei.

Vi har hatt skole lenge i dette området, og det kan vi forsette med i 100 år til. Fagertun skole er jo i tillegg et vakkert navn med god historisk klang.

Geir Svenningsen

Ordførerkandidat

Lillesand KrF