Nei til ny bomstasjon i Lillesand

Resolusjon vedtatt av årsmøtet til KrF Lillesand 27.01.2011:
Kristelig Folkeparti i Lillesand beklager at Fylkestinget i Aust-Agder med 22 mot 13 stemmer har valgt å foreslå en ny bomstasjon mellom Lillesand og Kristiansand.

Vi frykter at dette vil ramme vår kommune hardt og innvirke på en negativ måte, både for innbyggerne og for næringslivet. Fylkestingets flertall har derfor ikke sett til det beste for hele fylket, da de tok avgjørelsen. I tillegg strider forslaget mot retningslinjene for bompengefinansiering.

Forslaget er lagt fram med antydning om ca 15 millioner ekstra inntekt for bomselskapet pr år. Hoveddelen av dette ville bli betalt av folk bosatt i Lillesand og Birkenes. Men det er tvil om beløpets størrelse, noen utregninger ut fra nåværende trafikktall gir et beløp under halvparten.

Bominnkreving forutsetter normalt ”lokal enighet”. Det er umulig å se det her. Aust-Agder fylkesting hadde et betydelig mindretall, og kommunestyrene i både Birkenes, Lillesand og Kristiansand så vel som Vest-Agder fylkesting og samarbeidsorganer i Kristiansand-regionen har uttalt seg negativt til ny bom.

Retningslinjene for bompengefinansiering sier blant annet at man ved plassering av bommer skal ta hensyn til også til bommer i andre innkrevinger. To bommer mellom Lillesand og Kristiansand stemmer dårlig med den regelen. Retningslinjene forutsetter stor grad av lokal enighet samt at det finnes en nærhet mellom bommen og hvor pengene skal brukes, noe som ikke er tilfelle her. Retningslinjene forutsetter at bompenger skal gå til bygging, ikke til planlegging, men her gjør forslaget fra Fylkestinget enda et brudd med retningslinjene.

Bomordningen i Aust-Agder har vært laget ut fra at primært fjerntrafikk skal betale, men en deling av bommen øst for Lillesand til å være på begge sider av Lillesand innebærer drastisk avvik fra det prinsippet.

Det er også mye som tyder på at ny bom vil føre trafikk Kristiansand – Birkeland, som nå i stor grad har funnet sikrere og enklere vei via Storemyr i Lillesand, tilbake til den mye farligere riksvei 41.

Kristelig Folkeparti i Lillesand vil arbeide for at innbyggerne i kommunen har gode livsvilkår. Derfor sier vi nei til en ny bomstasjon, som innebærer en urimelig økning i avgifter for mange av dem som bor eller arbeider i vår kommune.

Kristelig Folkeparti i Lillesand oppfordrer derfor Veidirektoratet og Samferdselsdepartementet til å avvise forslaget fra Fylkestinget i Aust-Agder.

 

Vedlegg: Resolusjon_KrF-Lillesand_27.01.2011


Publisert

i

av

Stikkord: