Nå må vi bremse opp

I mer enn fire år har utbyggerne i Lillesand fått et stort spillerom. Fossbekk, Lunteviga, Reise, og flere fortetninger i eldre villastrøk er blant eksempler på en utbyggingspolitikk som har vært for slakk. Ja, KrF i posisjonen har vært med på denne ferden, uten særlig protest. Men nå har vi behov for å trø på bremsene og senke farten betydelig!

Lillesand sentrum er en sørlandsperle som gir små og store et varmt og unikt småbymiljø. Her kan vi trygt gå, sykle, trille og leke. Sjøen og strendene rundt sentrum brukes av alle og uten at høye bygg hindrer utsikten. Dette må vi sammen bevare for neste generasjon. Derfor foreslår vi noen kjøreregler for de neste fire år som vi håper flere partier vil støtte når kommuneplanen skal revideres, og planutvalget møtes:

  1. Stoppe fortetting i gamle villastrøk og holde på de tradisjonelle byggeskikkene.
  2. Stoppe bygging av høye leilighetsbygg nær sjøen.
  3. Parkere bilene i fjell eller under jorden (kan utbyggingen av Dovre/Myra gi en løsning?).
  4. Permanente, pene gågater.
  5. Høy kvalitet på parker, åpne plasser, gater og havn med mye «grønt».
  6. Mer samarbeid mellom gårdeiere, handelsstand og politikere for en grønn, fremtidsrettet og barnevennlig bykjerne.

La oss endre på kursen og bevare Lillesands identitet! Godt valg!

Oddvar Espegren,

  1. kandidat KrF

Publisert

i

,

av

Stikkord: