Møter Hareide om fylkesbytte

Lillesand KrF har ved gruppeleder Andreas Brovig invitert partileder Knut Arild Hareide til dialog i saken om fylkesbytte for Lillesand, Birkenes, Iveland og Evje og Hornnes kommuner. Bakgrunnen er debatten som foregår både i kommunestyrer og fylkesting, men også i de ulike politiske partiene. Det er viktig for KrF i Lillesand at partiledelsen forstår bakgrunnen til søknaden om fylkesbytte til Vest-Agder og vårt syn.

Fædrelandsvennen 3/9 2012: Legger press på Hareide i fylkessaken

Knut Arild Hareide har bekreftet at han ønsker et møte som vil finne sted innen en kort fremtid på Sørlandet, hvor representanter fra de berørte kommunene og fylkespartiet vil bli invitert.

 

 


Publisert

i

av

Stikkord: