Miljø er mer enn klima

Leserinnlegg av Oddvar Espegren (KrF) om KrFs miljøpolitikk som er basert på vårt Gudgitte forvalteransvar av dyreliv og natur.

Copyright: colourbox.no
Copyright: colourbox.no

Jeg kom nettopp hjem fra en tredagers fjelltur i Dovre. Vi er fem eldre herrer som i 9 år har gått i fjellet hver høst. På Dovre så vi både reinsdyr og moskus, i et strålende vær. Utsikten fra Snøhetta var himmelsk! Forsvarets skytefelt blir nå tilbakeført til utgangspunktet og området blir forvaltet slik at dyr og planter får prioritet.

KrFs miljøpolitikk er basert på vårt Gudgitte forvalteransvar av dyreliv og natur. Vår bruk av naturen skal være bærekraftig og våre valg skal bifalles av våre barnebarn. Derfor flagger KrF miljøsakene høyt, bl.a. med et nei til utbygging av Lofoten og Vesterålen.

Miljøpolitikk handler om mer enn store internasjonale avtaler. Ved dette valget handler det om å ta nasjonale valg om oljeutvinning, vindturbinparker, elbiler, baneutbygging og mye mer.

Kjell Ingolf Ropstad, KrFs kandidat for Aust Agder sitter i dag i energi og miljøkomiteen hvor de store nasjonale miljøvalgene tas. Han er forpliktet på det kristne forvalteransvaret og KrF miljø og klimapolitikk. Han vil stemme for de gode valgene som gjør at miljø og naturverdiene videreføres til nye generasjoner.

 

Oddvar Espegren

KrF Lillesand

 

 


Publisert

i

av

Stikkord: