Mer tid og fleksibilitet for familiene

Leserinnlegg om lokal kontantstøtte og KrFs politikk for familier, med oppfordring til å stemme på Kjell Ingolf Ropstad og KrF. Av Ingebjørg Ribe Rudihagen og Andreas Brovig, bystyremedlemmer for KrF.

Kristelig Folkeparti foreslo i fjor å utrede muligheten for lokal kontantstøtte i Lillesand, etter at den rødgrønne regjeringen fjernet kontantstøtten for 2-åringer. For oss er kontantstøtte et verktøy for å gi familier større fleksibilitet og handlingsrom til å organisere sin egen hverdag. Alle familier er forskjellige, og har helt ulike forutsetninger. For noen vil barnehage være det beste alternativet, for andre kontantstøtte, mens noen bruker begge deler.

Et viktig mål med KrFs familie politikk er også å gi foreldre mer tid med barna. Derfor har KrF flere forslag på forbedringer i permisjonsordningene, slik at for eksempel studenter som får barn får bedre økonomiske vilkår. Det handler om å sikre at alle barn får likeverdige forutsetninger de første årene i livet. Det handler om barnas beste.

KrFs førstekandidat i Aust-Agder, Kjell Ingolf Ropstad, har vært med på å utforme denne politikken, og vil kunne være med og gjennomføre den om KrF kommer i regjering. Men da trenger han og KrF din stemme i valget. Godt valg!

 

Andreas Brovig

Ingebjørg Ribe Rudihagen

Lillesand KrF

 

 


Publisert

i

av

Stikkord: