Mer kristendom i skoleundervisningen

Dette er et leserinnlegg av Andreas Brovig, 1. kandidat på listen til kommunevalget, om kristendomsundervisningen i skolen og initiativet fra FAU ved Høvåg skole om større andel kristendom i RLE-faget på skolen. Publisert i Høvågavisa 12. mai 2011.

andreasbrovig_mai2011
Foto: Berit Skovli

 

FAU ved Høvåg skole har fattet et vedtak hvor de ønsker minimum 55 prosent kristendomsundervisning i  RLE-faget på skolen. Dette er et meget godt initiativ!
Norge har en tusenårig kristen kulturtradisjon. Kristne verdier har i stor grad formet vårt samfunn. Trygghet på egen tro og identitet, og kunnskap om hva som har formet det samfunnet en lever i gir et godt utgangspunkt for møtet med andre kulturer. Derfor er skolens undervisning i kristendom viktig.
KrF i Kristiansand vil arbeide for å innføre 1 time med frivillig kristendomsundervisning i SFO-tiden. Jeg synes dette er et interessant forslag, som eventuelt kan gjennomføres også i Lillesand kommune.
Kristendomen har generelt fått mindre plass i samfunnet de siste tiårene, ikke minst i skolen. Få unge kan de sentrale fortellinger i Bibelen som har formet kristne verdier, våre høytider, vårt verdensbilde og vårt språk. Alle intiativ som innebærer at den unge generasjonen får høre bibelske fortellinger, samt lære om kristendomens rolle i det norske samfunnet, er derfor viktige. Dette vil Kristelig Folkeparti arbeide for og støtte, både i Lillesand og nasjonalt.
Andreas Brovig (KrF)
1. kandidat på listen til kommunevalget i Lillesand

 


Publisert

i

av

Stikkord: