Med KrFs fritidskort får alle være med

2. kandidat Jona Lie, stortingsrepresentant Jorunn Lossius, ordførerkandidat Geir Svenningsen

Leserinnlegg. Det skal ikke være slik at det er foreldrenes lommebok som avgjør om barn og unge i Lillesand kommune får blir med på fritidsaktiviteter

Tidene har endret seg siden mange av oss var barn. Unger sykler ikke rundt i gata og ringer på dører og spør om å leke like mye som før i tida. Nei, barnas fritid og det sosiale er blitt gjennomorganisert. Og i mange tilfeller også svært kostnadskrevende.

Mange foreldre forteller at fritidsaktiviteter er i ferd med å skape et klasseskille, og rister på hodet av hvor dyrt det er. Og noen opplever rett og slett å måtte si nei til sine barn fordi økonomien er for anstrengt.

Når vi vet hvor avgjørende det er for barn og unge å kunne delta i organiserte aktiviteter for å oppleve samhold, fellesskap, mestring og glede så må vi sørge for at absolutt alle har mulighet til å delta – vi må ta vekk de økonomiske barrierene for at barn skal kunne delta på disse viktige sosiale arenaene.

Derfor har KrF fått gjennomslag for at alle barn og unge mellom 6 og 18 år skal få et fritidskort, for å betale for fritidsaktiviteter. KrF vil at dette skal ha en verdi på minimum kr 2000,- og at kommunene i tillegg kan øke beløpet på kortet. Kortet skal være universelt, dvs. at alle har det, og at det dermed ikke vil være noe stigma i forhold til å benytte seg av det, og det skal dekke utgifter til faste organiserte aktiviteter. Dette kortet, samt et utstyrsbibliotek/BUA-ordning med gratis utlån av fritidsutstyr som regjeringen tidligere i år ga Lillesand kommune 400 000 kr i støtte til å opprette, vil gjøre det mulig for alle å delta.

Deltakelse i fritidsaktiviteter forebygger utenforskap. Det handler om å få oppdage og utvikle talenter hos en selv, få kjenne mestring når man behersker eller lærer noe nytt.

Det handler om å få lære sosiale ferdigheter og kanskje også få innta en annen rolle enn den man har i klassegruppa på skolen. Det handler om lagfølelse og skravling i baksetet på vei til kamper eller oppvisninger, og om felles opplevelser som forener.

Og for noen handler det også om å få møte noen andre voksenpersoner enn foreldre eller lærere; noen som ser andre og gode kvaliteter i deg og som heier dem frem.

Å investere i barna er å investere i vår felles framtid. Ved å gi barn tilgang til fritidsaktiviteter, kan flere få blomstre og oppleve mestring. De blir en del av et fellesskap, der de kan bli sett og fulgt opp av trygge voksne.

Med vårt fritidskort gir vi barn og foreldre et håndslag. Det vil gjøre at færre barn føler seg utenfor og flere blir inkludert.

Representanter i fra KrF, både nasjonalt og lokalt, ser fram til å sette fritidskortordningen ut i live – dette vil utvilsomt gjøre en forskjell i mange barns liv!

Jorunn Gleditsch Lossius,

stortingsrepresentant for KrF i Aust-Agder

Geir Svenningsen,

1.kandidat Lillesand KrF

Jona Lie,

  1. kandidat Lillesand KrF

Publisert

i

,

av

Stikkord: