Lover tryggere skolevei

TRYGGE SKOLEVEIER er en valgkampsak for KrF – og her har vi et konkret eksempel. I mange år har skolebarna fra Engelshei måttet gå nesten 4 km på usikre veier med tung trafikk, manglende belysning. Hver dag, til og fra skolen. Dette ønsker vi å gjøre noe med.


av

Stikkord: