KrF vil ha løpende opptak i barnehagene

KrF vil ha løpende opptak i barnehagene i Lillesand, slik at uansett når barn blir født på året, kan de få barnehageplass når foreldrene må tilbake til arbeid. Vårt primære mål er å gi gode forutsetninger for barn og familier.

Dette er et leserinnlegg hvor vi forklarer vårt syn og hva vi ønsker få på plass. Les også artikkel i Lillesands-posten 31/8 2012.barn

Barnehagene i Lillesand gjør en fantastisk jobb med å ta vare på barna og bidra til deres utvikling. Tjenesteutvalget har nylig hatt en gjennomgang av barnehagetilbudet med alle enhetsledere i kommunale barnehager. Det var imponerende å se hvor god kvalitet det er, og som politikere er vi stolte av barnehagene våre. De private barnehagene bidrar også med et mangfold, og er sammen med de kommunale barnehagene en viktig del av kommunens tjenester til yrkesaktive foreldre. Det sosiale samspillet barn opplever i barnehagen er samtidig en viktig del av deres oppvekst. Derfor er det viktig at vi satser på barnehagene.

Lillesand KrF har tidligere fremmet forslag om kontantstøtte som alternativ til barnehagetilbudet. Vi er opptatt av å sikre mest mulig valgfrihet til småbarnsforeldre. For noen vil barnehage være det beste alternativet, for andre kan kontantstøtte eller andre løsninger passe best. Vår oppgave som politikere er å bidra til at innbyggerne kan gjøre egne valg som passer den egne situasjonen best. Barnas beste må være i fokus.

Samtidig som barnehagene og de sentralt i kommunen som har ansvar for denne tjenesten gjør en bra jobb, er reglene rundt barnehageopptaket noe firkantet. I dag må en søke barnehageplass før 1. mars for å få plass til høsten. Det er kun ett opptak årlig. Den rødgrønne regjeringen skryter av at de har innført lovfestet rett til barnehageplass, og denne retten gjelder også i Lillesand, men kun for barn født før 1. september. De barn som er født etter denne datoen er ikke sikret barnehageplass fra neste år og dette går ut over både foreldre og barn. Foreldrepermisjonen fordelt på begge foreldre gir som mest 57 uker, med 80 % av lønnen, men etter de ukene er det ikke mulig å få mer. Står familien uten barnehageplass når foreldrene skal tilbake til arbeid, havner man i en vanskelig situasjon. Noen får plass i private barnehager, og mange finner egne løsninger. KrF mener at dette er en uverdig og urettferdig måte å behandle småbarnsforeldre på. Det går til syvende og sist ut over barna.

«Foreldre må få barn når de vil» sier høyrepolitikeren Kristoffer Lyngvi i Oppvekstkomitéen i Arendal kommune til NRK. Han mener at det er urimelig at kommunen skal stå for familieplanlegging. Foreldrene skal selv kunne planlegge når de vil få barn, og det å få barnehageplass er et helt naturlig krav. Det må kunne tilbys for dem som får barn etter 1. september mener Oppvekstkomitéen, og vi i Lillesand KrF er helt enig. Er dette mulig å gjennomføre i Arendal burde det også være mulig i Lillesand.

KrF vil ha løpende opptak i barnehagene i Lillesand, slik at uansett når barn blir født på året, kan de få barnehageplass når foreldrene må tilbake til arbeid. Vårt primære mål er å gi gode forutsetninger for barn og familier. Samtidig er det en utfordring for våre ansatte i barnehagesektoren som må finne nye arbeidsmetoder og her må noen prosesser til. Vi vil derfor i første omgang at saken skal utredes med mål om å innføre løpende opptak.

Andreas Brovig (KrF)

Ingebjørg Ribe Rudihagen (KrF)

 

 


Publisert

i

av

Stikkord: