Lokale kandidater

Leserinnlegg i dagens Lillesands-Posten, med oppfordring til å stemme KrF. Bystyremedlem Ingebjørg Ribe Rudihagen er 3. kandidat på KrFs stortingsliste i Aust-Agder.

Flere partier har lokale kandidater fra Lillesand på stortingslistene. På KrFs valgliste i Aust-Agder finner vi Ingebjørg Ribe Rudihagen, lokal næringsdrivende og bystyrepolitiker, på 3. plass. I tillegg har KrF den førstekandidaten som har vært mest populær i vår region, i følge Lilllesands-Postens meningsmålinger, og den førstekandidaten som kanskje har vært mest aktiv i saker som gjelder Lillesand i den siste perioden.

Kjell Ingolf begynner å bli godt kjent med både næringsliv og kommunens organisasjon, etter mange besøk på både bedrifter og kommunale enheter. Selv om det er mye aktivitet rett før et valg som dette, har Kjell Ingolf vært veldig opptatt av å bruke tid i vår kommune gjennom hele perioden.

Når Lillesand KrF talte tydelig i forhold til saken om fylkesovergang ordnet Kjell Ingolf et møte med partileder Knut Arild Hareide for at vi skulle få føre frem vårt syn. Samme skjedde i saken om ny bomstasjon på E18 i Kviksdalen. Han har i fra talerstolen på Stortinget tatt opp eksempler til enkeltpersoner han har møtt i Lillesand. Mens andre stortingspolitikere fra fylket har fått kritikk for å ha motarbeidet Lillesands interesser, har Kjell Ingolf hørt på oss. Med Kjell Ingolf Ropstad har vi i Lillesand en talsperson og han fortjener gjenvalg.

I tillegg får vi Ingebjørg Ribe Rudihagen som vara på stortinget. Så det er mange grunner til å velge KrFs valgliste i Aust-Agder i år.

Andreas Brovig
Gruppeleder

Turid Jacobsen
Lokallagsleder

Lillesand KrF

 

 


Publisert

i

av

Stikkord: