Lokal kontantstøtte handler om familiepolitikk

Dette er et svar til Arbeiderpartiets Cecilie Knibe Hanssen som i et leserinnlegg den 9. desember kritiserer KrFs forslag om å utrede lokal kontantstøtte.

Cecilie Knibe Hanssen ”grøsser” ved tanken om lokal kontantstøtte, leser vi i Lillesands-Posten den 9. desember. For Kristelig Folkeparti er dette med å utrede muligheten til å innføre lokal kontantstøtte en viktig familiepolitisk sak. Men vi forstår av innlegget til Hanssen at for Arbeiderpartiet handler ikke kontantstøtte, barnehagetilbud og familiers valgfrihet om familiepolitikk, men i stedet om arbeidslivs-, nærings- og likestillingspolitikk. Hanssen nevner ikke med et ord hva hun mener er best for barn og familier.
I tillegg virker det som at Hanssen enten ikke forstår forslaget til KrF, sånn som det er blitt presentert, eller at hun ikke ønsker å forstå det.
For det første så vil KrF fremme et forslag om en utredning. Vi vil se på mulighetene til å innføre lokal kontantstøtte i Lillesand kommune, og ønsker en sak på dette i bystyret i 2012. Forslaget vil altså ikke få noen direkte økonomiske konsekvenser, og bør ikke være kontroversielt å stemme for.
For det andre så ser vi for oss en modell lik den Kristiansand nå innfører. De tilbyr lokal kontantstøtte for to-åringer, en erstatning for den statlige kontantstøtten som regjeringen fjerner fra høsten 2012. Kommunene får tilskudd for å kunne tilby barnehageplass til alle to-åringer. Kontantstøtte er billigere enn en barnehageplass, og dersom vi tilbyr kontantstøtte som et alternativ til barnehage kan kommunen altså heller spare penger, enn å få økte kostnader som Hanssen påstår.
For det tredje så har allerede en stor andel av foreldrene til dagens 1-3 åringer i Lillesand kontantstøtte. Hva vil konsekvensene bli for våre barnehager når to-åringene mister retten til statlig kontantstøtte? Skal de inn i barnehagen kommer presset til å øke enda mer. Om derimot samme andel som i dag tar ut kontantstøtte, vil benytte seg av retten til lokal kontantstøtte, så vil det altså ikke påvirke dagens barnehagesituasjon.
Det er mange aspekter av denne saken. Det fremste argumentet til KrF er at kontantstøtte kan bidra til å gi småbarnsforeldre og familier økt valgfrihet. Vi vet allerede i dag at kontantstøtte er populært i Lillesand, og da blir det naturlig for oss å se dette som en potensiell del av kommunens tjenestetilbud.
Dersom utredningen viser at det er praktiske og økonomiske forutsetninger for å innføre lokal kontantstøtte, vil det kunne bidra til et bedre tjenestetilbud i kommunen, mindre belastning på barnehagene og mer valgfrihet til familier.
Andreas Brovig
Ingebjørg Ribe Rudihagen
Lillesand KrF

Publisert

i

av

Stikkord: