Lillesands representanter på KrF-konferanse i Oslo

Kristelig Folkeparti arrangerte Lokallagslederkonferanse i Oslo 28-30. Januar 2011. Turid Jacobsen og Andreas Brovig deltok fra Lillesand. Konferansen var preget av optimisme om fremtiden for partiet og valget i september. Blant annet holdt Dagfinn Høybråten en inspirerende tale, der han tok opp partiets valgkampsaker.

 

Foto: Berit Skovli
Foto: Berit Skovli

Publisert

i

av

Stikkord: