Lillesands innbyggere fortjener et godt kollektivtilbud

I de siste ukene før ferien ble det lagt fram både ny kommuneplan og byutviklingsplan i bystyret. For Lillesand fokuseres det bl.a. på gode parkeringsløsninger for bilistene noe som selvsagt er viktig både for tilgjengelighet og bymiljø. Kollektive trafikktilbud for å bedre tilgangen til sentrum for den delen av befolkningen som bor i nærområdene rundt byen og ellers i store deler av både øst-og vestsiden i kommunen snakkes det derimot mindre om.

Det gjelder ikke minst for eldre, unge og uføre som ikke har egen bil eller sertifikat men også andre som faktisk kunne tenke seg å benytte seg av slike nærtrafikkløsninger hvis forholdene blir lagt til rette for det. Det gjelder bl.a. områdene Hestheia, Vesterskauen, Heldal, Engelshei og Kaldvell bare for å nevne noen. Brekkestø og Kroksteinåsen og sist men ikke minst Høvåg er også viktige områder hvor anledningen til å benytte busstransport for å komme seg til og fra sentrum er svært begrenset og faktisk ikke er mulig på kveldene og i helgene.

Gode, miljøvennlige kollektivløsninger er også med å skape gode, attraktive bomiljøer for innbyggerne. En av de sakene KrF vil arbeide aktivt for i neste kommunestyreperiode.

P1000790

Tor Weatherstone

Listekandidat, KrF

Leserinnlegg til Lillesands-Posten 17. juli 2015


av

Stikkord: